»Pre-doc« är till skillnad från post-doc ett nytt ännu inte etablerat koncept för tidigt internationellt forskningsutbyte som skapats och delvis finansieras av Nationella forskarskolan i allmänmedicin. Syftet med pre-doc är att internationalisera och förbättra kvaliteten inom den allmänmedicinska forskningen genom att låta deltagarna redan under doktorandstudierna vistas en kortare period i en internationell forskningsmiljö.

Under två månader i början av 2014 fick jag möjlighet att som en del av mina doktorandstudier vistas på George Institute for Global Health i Sydney. Det är ett välrenommerat forskningsinstitut kopplat till Sydneys universitet, som grundades 1999 för att förbättra den globala hälsan. Institutet driver projekt i ett 50-tal länder och har totalt 150 anställda. Min målsättning för vistelsen var att skapa nya kontakter och fördjupa mina kunskaper inom statistik och vetenskapsmetodik genom samverkan i olika projekt.

Redan innan avresan hade jag och min handledare på institutet kommit överens om lämpliga projekt att arbeta med, och jag hade också fått möjlighet att fördjupa mig lite i dem innan resan. Allt praktiskt (databastillgång och inloggningsuppgifter) var ordnat när jag anlände, vilket var avgörande för att snabbt komma in i arbetet och hinna med att producera något under den korta tid jag var där. Varje vecka träffade jag mina handledare på en avsatt tid. Jag deltog i statistikundervisning som gavs för forskare på post-docnivå, lunchseminarier och forskningsplaneringsmöten på institutet.

Det var mycket lärorikt att vistas i en framstående forskningsmiljö och se skillnader och likheter i arbetssätt jämfört med mitt »hemmauniversitet« i Linköping. Den främsta skillnaden var den internationella miljön med forskare och forskarstuderande av olika nationaliteter. Det var stimulerande att få en inblick i sjukvårdsystem och sjukdomspanoraman ur ett globalt perspektiv. Forskare på alla nivåer från The George Institute var ofta på plats, vilket gav utrymme för flexibilitet och möjlighet att diskutera ett problem med en kvalificerad forskare när frågan uppstod.

Under min tid i Sydney färdigställde jag två manus; båda kommer att ingå i min avhandling. Att ha genomfört pre-doc har inneburit att jag har utvecklats mycket som forskarstuderande. Jag har också fått erbjudande om och hoppas kunna åka tillbaka som post-doc efter min disputation.

Att kunna etablera sig som forskare internationellt är viktigt. Mina kollegor i Nationella forskarskolan i allmänmedicin och jag kan alla vittna om att pre-doc kan bidra till det. En pre-doc vistelse är därför något jag varmt rekommenderar andra forskarstuderande. Jag hoppas att pre-doc-konceptet etableras som ett led i att stärka och internationalisera medicinsk forskning i Sverige.