Det är glädjande att Socialstyrelsen delar förbundets syn på det oerhört kostsamma och ineffektiva upphandlingsförfarandet av SK-kurserna. Vi deltar gärna i en diskussion med myndigheten om hur en mer kostnadseffektiv modell med öronmärkta anslag till sjukvårdshuvudmännen kan utformas. Självklart för vi också gärna en dialog om hur SK-kursverksamheten på Socialstyrelsen kan förbättras innan en sådan förändring kommer till stånd.

Men det viktigaste ur ett patientsäkerhetsperspektiv är naturligtvis att kurser inom ST-utbildningen håller genomgående hög kvalitet. Socialstyrelsen fyller här en avgörande funktion genom att myndigheten kan reglera krav på kvalitetssäkring av kurser i sin författning. Jag hade därför väntat mig åtminstone en kommentar om vårt förslag att skärpa kraven på extern granskning av kurser i den nya ST-föreskrift som träder i kraft våren 2015.

Läs debatten:

SK-kurser i kris – nu krävs krafttag

Replik: Ansvaret för läkarnas ST ligger på sjukvårdshuvudmännen