BB Sophia har fokuserat på att skapa högsta tänkbara maternella och neonatala patientsäkerhet utan att åsidosätta de för kvinnan och familjen väsentliga frågorna om kontinuitet och delaktighet. BB So­phia har byggt upp en unik och obstetriskt fokuserad akut intensivvårdsresurs för att dygnet runt säkert kunna ta hand om akuta situationer som kan uppstå inför, under och efter förlossning. 

Utöver barnmorskor och förlossningsläkare är ett specialistteam bestående av specialistläkare inom anestesi- och intensivvård och neonatologi, samt specialistsjuksköterskor inom anestesi, operation och neonatologi omedelbart tillgängligt. Två operationsteam står ständigt redo att ta hand om två samtidiga akuta obstetriska situationer utan att behöva ta hänsyn till konkurrerande akuttillstånd från andra kliniker. Vi har dessutom ett beredskapssystem för uppkomna situationer med behov av resursförstärkning på plats inom 30 minuter. 

BB Sophia har två fullt utrustade operationssalar och en egen, än så länge Sverigeunik, bloddepå med kontinuerlig elektronisk övervakning och kommunikation med Tranfusionsmedicin vid Karolinska institutet i Solna. I direkt anslutning till operationsenheten finns en obstetriskt fokuserad sterilteknisk enhet. 

Vi fokuserar på tidig identifiering av akuta situationer, och har ett direktkommunicerande larmsystem till samtliga specialistteam för snabbast möjliga korrekta insatser. Vid behov av längre tids ­avancerad multidisciplinär intensivvård för en patient som stabiliserats på BB So­phia sker en planerad över­föring, med medföljande anestesiläkare, i samråd med mottagande intensivvårds­avdelning. Överföring med landstingets intensivvårdsbuss har skett vid två tillfällen sedan starten den 3 mars i år. 

Vi finner det anmärkningsvärt att styrelsen för Svensk förening för obstetrisk anestesi och intensivvård (SFOAI) med sådan emfas kan uttala sig om förhållandena på BB Sophia när tre av dem besökte oss två veckor före öppning och fyra aldrig har varit här. Ingen i styrelsen har sett hur verksamheten fungerar i praktiken. SFOAI tycks drivas mer av känslor än av ett objektivt och sakligt syfte i patientsäkerhetsfrågan. Vi låter verksamheten och dess resultat tala för sig själva.

Läs mer:
Svensk förening för obstetrisk anestesi och intensivvård: Förlossningsvård kräver direkt tillgång till anestesi och intensivvård
Replik från SLL: »Vi hänvisar till den samlade bedömningen«