Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting hänvisar till den samlade bedömningen som togs fram inför starten av förlossningsverksamheten på BB Sophia. 

I beslutet ingår också en plan för särskild uppföljning av den nystartade verksamheten, vilken också alltsedan starten genomförts löpande.

Läs mer:
Svensk förening för obstetrisk anestesi och intensivvård: Förlossningsvård kräver direkt tillgång till anestesi och intensivvård
Replik från BB Sophia: Patientsäkerheten satt i fokus