En översikt av Bells pares har nyligen publicerats i Läkartidningen [1]. Artikeln är välskriven men författarna ser problemet ur ett öronläkarperspektiv och har missat högt blodtryck som en viktig orsak till perifer facialispares hos barn. Hos en mycket liten grupp barn är hypertoni orsakat av njurartärstenos. När barnen kommer till sjukvården har de ofta ett systoliskt tryck på 200 mm Hg eller mer. Fem–tio procent söker hjälp för facialispares utan andra symtom [2]. När blodtrycket behandlas normaliseras vanligen paresen. Barnen har inga andra symtom på stroke, och röntgenbilder av hjärnan är oftast normala. Vi har publicerat fotografier på ett barn med njurartärstenos som debuterade med en facialispares [3]. Det tog flera veckor innan barnets höga blodtryck (systoliskt tryck 240 mm Hg) blev diagnostiserat.

Slutsats: Mät alltid blodtrycket på barn med facialispares oberoende av om de ses av barnläkare, öronläkare eller någon annan.