Jag vill tacka Per Ramhorn för hans debattartikel och för att han understryker att det är lovvärt att markera mot rasismen. Fint, då är vi överens om det mest väsentliga. Men därefter verkar våra åsikter gå isär.

Landstingets personal har naturligtvis all rätt att manifestera mot rasismen, precis som andra grupper i samhället. Vi hade medvetet på oss just sjukvårdskläder eftersom det bättre illustrerar att vi är vårdpersonal. På detta vis finns också en klar koppling mellan vårt budskap (Utan invandrare stannar barnakuten) och den bild vi lagt upp på Facebook (och som mer än 190 000 människor har sett).

Bilden togs under vår lunchtid så att aktionen inte skulle genomföras under arbetstid. Av den ursprungliga bilden framgår att vi är barnläkare i Örebro, men vi uppger aldrig att vi representerar Region Örebro län. Ett viktigt skäl till att vi tog bilden var att vi ville stötta och stärka våra invandrade kollegor som känner sig hårt åtgångna efter diverse utspel i politiken. 

Per Ramhorn skriver »Man bör alltså hålla isär flyktingar och arbetskraftsinvandrare och man bör också ta med i beräkningen att migranter faktiskt också konsumerar sjukvård« (med konsumtion menas sannolikt att vård kostar pengar, (för alla blir ju sjuka någon gång, oavsett födelseland). Jag nöjer mig med att konstatera att jag inte själv vill dela in människor i de som genererar vinst eller inte. För mig har alla samma värde oavsett om man är född i Sverige, invandrat för att få ett jobb, eller bara flytt för att överleva.

I den text och bild som först publicerats av Örebrobarnläkarnas manifestation mot rasism på Facebook omnämns inga partier. Det var en medveten tanke eftersom vi inte ville protestera mot ett parti, utan mot en ideologi (rasismen). I intervjuer efter att bilden tagits har jag däremot tydliggjort att det som fick mig att personligen agera var ett uttalande om judar och samer (och kurder). Jag är glad över att Björn Söders uttalande denna gång tydligen var en missuppfattning. Om Söder eller andra ledande politiker i Sverigedemokraterna gjort andra uttalanden som missuppfattas av den stora majoriteten välkomnar jag fler klargöranden.

I sista stycket av sitt inlägg skriver Ramhorn »vi besvarar gärna kritik, men angrepp mot oss och vår politik bör vara sakliga och korrekta«. 

Det är nästan så att man undrar om han insinuerar att vår bild mot rasismen skulle vara 1) ett angrepp på SD, 2) osaklig, och 3) inkorrekt. Det är den naturligtvis inte, så här har jag nog bara missuppfattat Per Ramhorn.

Läs mer:
Sverigedemokraterna: Sjukvården ska vara en politiskt neutral plats

Jonas F Ludvigsson har låtit bli att ange sin arbetsplats då ovanstående åsikter är hans personliga och inte representerar hans arbetsgivare.