Jag är medicinsk rådgivare i ortopedi åt flera försäkringsbolag. Jag läser hundratals journaler från hela landet varje år. Mitt arbete försvåras av att journalerna snart är omöjliga att hantera och att läsa på grund av omfattningen!

Ett färskt exempel gäller en patient med en lårbensfaktur efter ett fall: Patienten opereras komplikationsfritt med femurplatta. Vårdtid 5 dagar. Återkommer efter vårdtiden två gånger till akuten pga besvär. Inga visade komplikationer. Ingen ändrad behandling. Ingen ytterligare vårdperiod. Journalen för den första 6-veckorsperioden består (utan röntgen och labbsvar) av 22 numrerade sidor! 

Måste allt som tidigare fördes i kardex bevaras för eftervärlden? Måste varje jourhavande upprepa allt som tidigare står i journalen?