I Läkartidningen nummer 3–4/2015 finns en artikel under rubriken »Barnläkare protesterar mot rasism« [Läkartidningen. 2015;112:DAU6] av Michael Lövtrup. Med fotografiers hjälp tydliggörs att en stor andel av läkarna på en klinik är födda i utlandet, ett initiativ av barnläkaren Jonas F Ludvigsson. Vad vi förstår har detta sedan skett på flera håll, och foton cirkulerar i sociala medier.

Att markera mot rasism i alla dess former är lovvärt, men i det här fallet har man gjort det till en partipolitisk manifestation och i artikeln framhålls att udden är riktad mot Sverigedemokraterna. Det framgår att Ludvigsson kände sig triggad av debatten om nationella minoriteter för en tid sedan.

För det första kan man diskutera om landstingens personal, i sina arbetskläder, ska ägna sig åt partipolitiska manifestationer. Vi i Sverigedemokraterna ifrågasätter det lämpliga i detta och anser att sjukvården ska vara en politiskt neutral plats, där man lägger sina politiska uppfattningar åt sidan. Vi förstår att det har varit »frivilligt« att delta i fotograferingen, men i praktiken har ju läkare därmed inför sina kollegor tvingats ta ställning i ett politiskt spörsmål.

Eftersom diskussionen om de nationella minoriteterna anges som en anledning till protesten finns det fog för att understryka vad som är korrekt. Uppfattningen att vår partisekreterare Björn Söder anser att judar och samer inte kan vara svenskar bygger på ett citat som missuppfattades av många. Det kan knappast ha undgått Jonas F Ludvigsson att både Björn Söder och andra ledande företrädare för vårt parti dementerat denna missuppfattning. Samerna utgör förvisso en egen så kallad nation, men vi i Sverigedemokraterna har inga synpunkter på hur personer med samiska rötter vill definiera sig själva. Vi har för övrigt fått stöd för denna hållning från en samisk folkrättsjurist.

Det framgår vidare att protesten riktas mot vår politik, att verksamheten »inte skulle fungera utan invandrade läkare«. För oss är det ju en profilfråga att ställa om framför allt flyktingpolitiken så att den harmonierar med våra nordiska grannländer. Vad gäller utländska läkare så kommer dessa inte i första hand från typiska flyktingländer utan från till exempel centrala och östra Europa.

Visserligen kan man diskutera om vi i Sverige ska arbeta aktivt för att dra till oss till exempel bulgariska läkare, som verkligen behövs på hemmaplan. Sverigedemokraterna anser att Sverige bör vara långsiktigt självförsörjande med läkarkompetens, men givet den brist på läkare som ändå har uppstått ser vi inte att man bör förhindra landstingen att träffa avtal med utländska läkare på ett sätt som gynnar båda parter. Inget i vår politik motsäger eller begränsar detta på något sätt.

Man bör alltså hålla isär flyktingar och arbetskraftsinvandrare, och man bör också ta med i beräkningen att migranter faktiskt också konsumerar sjukvård. Då får man en bättre bild av helheten. Vi besvarar gärna kritik, men angrepp mot oss och vår politik bör vara sakliga och korrekta.

Läs repliken:
Landstingspersonal har all rätt att manifestera mot rasism