Fjorton ST-läkare i onkologi på Karolinska universitetssjukhuset har i Svenska Dagbladet [1] gett uttryck för sin mycket förståeliga frustration över det faktum att neddragningar i cancervården äventyrar patientsäkerheten och vårdkvaliteten. Det gläder oss att de som är på väg in i sin yrkesroll uppfattat att denna också innehåller opinionsbildning som en viktig del.

Vi har förståelse för deras krav på kort sikt – mer pengar till cancervården för att rädda patientsäkerhet och vårdkvalitet – och vi känner nyfikenhet och förhoppning inför meningen »Vi som arbetar inom vården måste också påbörja ett förändringsarbete och ta ansvar för att hitta nya arbetssätt som sänker kostnaderna.«

Mest uppfriskande hade det dock varit att få läsa åtminstone ett ord om en av de långsiktigt viktigaste lösningarna på dagens och morgondagens hälso- och sjukvårdsproblem, inte minst inom cancerområdet.

Väl tajmat med de blivande onkologläkarnas nödrop trillade det senaste numret av Läkartidningen (nummer 3–4/2015) ner i brevlådan. Uppdaterade siffror påminner, om och om igen, om tobakens framträdande roll i mönstret över den samlade sjukdomsbördan [2].

Av naturvårdarna har vi lärt oss att det lönar sig att titta uppströms när 100 000 döda eller sjuka fiskar kommer flytande. Det kanske finns någon giftkälla längre upp som är orsaken, och som kan åtgärdas?

Inte minst för yngre läkare som, om ingenting ändras, har att se fram mot ett yrkesliv i en alltmer ansträngd reparationsvård borde det vara angeläget att kräva ett perspektivskifte, en uppströmsstrategi som förebygger det förebyggbara, och därmed ger större resurser för det vård- och omsorgsbehov som inte lika lätt kan förebyggas. Finns samhällsekonomiskt, medicinskt eller etiskt något annat alternativ?

När det gäller tobaksrökning har vi gett perspektivskiftet ett namn: Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 [3]. Det innebär ett politiskt beslut inom denna mandatperiod om en skärpt strategi där tobaksrökning ett visst måldatum (vårt förslag år 2025) ska ha minskat till under 5 procent av befolkningen. Detta bedömer vi som realistiskt, om en implementering av åtgärderna i WHO:s tobakskonvention äntligen får ett politiskt stöd.

Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund har ställt sig bakom en opinionsbildning för ett sådant beslut. Det har också organisationerna för läkare under utbildning och många andra [4].

Vi hälsar onkologläkarna välkomna i opinionsbruset!