Jag skrev för inte så länge sedan en artikel i Läkartidningen [1] om de stora hälsoskillnaderna mellan 16 utsatta bostadsområden i Stockholms län och länet i stort. Ett av de 16 utsatta bostadsområdena är stadsdelen Fornhöjden i Södertälje. 

En tid efter publiceringen bjöd verksamhetschefen ­Lennart Mossberg på Fornhöjdens privata vårdcentrum in mig på ett besök. Lennart visste att jag hade skrivit ­kritiska artiklar om vårdval och privatiseringar inom sjukvården och ville ge mig en annan mer positiv bild. Jag och Lennart tjänstgjorde för många decennier sedan samtidigt på narkomanvårdsenheten, psykiatriska kliniken, Danderyds sjukhus.

En gråmulen, kylslagen novembereftermiddag besökte jag Fornhöjden. I bostadsområdet bor drygt 4 000 personer varav tre fjärdedelar hade utländsk bakgrund och en fjärdedel var arbetslösa 2013. Drygt 30 procent av 20–25-åringarna varken arbetar eller studerar. Medianinkomst­en var 2012 172 000 kronor.

Lennart är allmänmedicinsk specialist och har tidigare arbetat 30 år inom kriminalvården varifrån han har lärt sig en hel del i möten med människor. I 20 år har han arbetat på Fornhöjdens vårdcentrum och från 2001 varit både ägare och verksamhetschef. Lennart föredrar ordet vårdcentrum framför vårdcentral. Ordet vårdcentrum är vackrare och ligger närmare den humanistiska människosyn som han vill värna om.

I Fornhöjdens centrum ligger förutom vårdcentrum också livsmedelsbutik, kiosk och pizzeria. Vårdcentret är inrymt i ett eget renoverat envåningshus. Vid ingången finns en cafeteria där det pågår en konstutställning. Cafeterian förses alla arbetsdagar med bröd från en vedeldad bakugn i Lennarts hem. Det finns här och var i olika utrymmen konstverk tillverkade av personer med anknytning till vårdcentret.

Fyra läkare varav två specialistläkare, fyra sjukskö­terskor, tre undersköterskor och en kurator (75 %) tjänstgör på vårdcentret. En gång i veckan finns tillgång till ­psykoterapeut och geriatrisk konsult. De flesta i perso­nalen är invandrare från ett flertal olika länder, och en ­distriktssköterska med ledarskapsutbildning har nu övertagit rollen som verksamhetschef. Tolkhjälp be­höver sällan anlitas utifrån.

De anställda är mycket sällan sjukskrivna. Hyrpersonal tas aldrig in. Medarbetarna disponerar en lägenhet som Lennart har utomlands. Det senaste året har ungefär 12 000 läkarbesök gjorts av knappt 3 800 patienter. Varje arbetsdag har man mottagning för akutsökande. Hembesök görs.

Arbetstiden har successivt ökat för Lennart, till nu 12 timmar per dag, och han har då cirka 25 patientbesök. Han anlitas som läkare av fotbollsklubben Assyriskas och basketklubbens spelare. Någon halvtimme varje kväll sköter han vårdcentrets administration i hemmet. Lennart är en dynamisk och drivande eldsjäl som vet vad han vill och med en arbetskapacitet utöver det vanliga. 

För Lennart står själva verksamheten i centrum. Det verkar finnas en helhetssyn på patienterna, personalen och vårdcentret. Jag blev djupt imponerad.