De nya utbetalningsreglerna från CSN riskerar att försvåra utlandsstudier för många svenska läkarstudenter i Europa. Hur ska vi betala våra universitetsavgifter, och varför ska vi betala fyrdubbelt i överföringsavgifter? I dag studerar cirka 30 000 svenskar utomlands med studielån från CSN, varav cirka 3 000 är läkarstudenter runtom i Europa. Antalet svenska läkarstudenter i Europa har ökat kraftigt (från 700 till cirka 3 000 de senaste 10 åren).

Studieavgifterna för Europas läkarprogram varierar från 70 000-120 000 svenska kronor per år och ska betalas i en klumpsumma i början av läsåret. För den som får så kallad delbetalningstillåtelse innebär det ofta förseningsavgifter och ränta. Vid ansökan om merkostnadslån för studieavgiften kan man i dag få ut som mest 57 000 kronor per år enligt de nya nivåerna. Merkostnadslånet för studieavgiften täcker oftast inte hela studieavgiften, och läkarstudenterna löser detta genom att använda låne- och bidragsdelen, och får sedan hushålla med resterande pengar (som ska gå till mat, hyra och annat) under året. 

CSN:s lösning på problemet är att vi ska kunna ta ut merkostnadslånet för flera år i en utbetalning, men den totala summan för merkostnadslånet förblir max 340 000 kronor under 240 veckor. Detta skapar en orättvisa bland utlandsstudenter. De som läser en kortare utbildning kan välja att läsa en dyrare utbildning utomlands medan svenska läkarstudenter i EU fortfarande kommer att ha det svårt att få pengarna att räcka till hela studietiden (6 år) eftersom merkostnadslånet endast täcker halva studieavgiften. 

I en artikel i Läkartidningen [1] framgår det att det kan gå att få grundlånet i en klumpsumma om man gör en särskild ansökan. CSN gör sedan en prövning i varje enskilt fall. MSF Utland vill att CSN klargör vad de anser vara giltiga skäl för att få en särskild ansökan godkänd. Utan den sammanlagda summan av bidrag, lån och merkostnadslån kommer läkarstudenter inte att kunna betala sina terminsavgifter.

Informationen från CSN är inte tydlig nog. Bakgrunden till de nya reglerna var att skydda studenterna mot att ta för höga lån som de sedan inte kan betala tillbaks. Risken med det nya systemet är att just detta kommer att hända! Studenter kommer att kunna ta ut hela merkostnadslånet för studieavgiften och göra slut på pengarna innan studietiden är slut, och på så vis inte kunna avsluta sina studier, vilket CSN menar är studentens ansvar att planera för. 

MSF Utland anser att utbetalningsreglerna bör vara desamma även efter 1 juli 2015, för att inte skapa ojämlikhet mellan utlandsstudenter och favorisera dem med kortare utbildningar. De nya reglerna hotar jämlikheten i Sverige; nämligen att vem som helst, oavsett socioekonomisk bakgrund, ska kunna studera utomlands. Rätten till utbildning riskerar att återigen bli en klassfråga eftersom endast studenter med stöd hemifrån kommer att kunna uppfylla sina drömmar. Risken är att färre får möjligheten att studera utomlands, för att sedan komma tillbaks och bidra till Sveriges kulturella och vetenskapliga mångfald.

Läs repliken:
Målet är att ännu fler ska kunna studera utomlands