I förarbetet till min debattartikel i Läkartidningen [1] tog jag del av flera patientfall där ligamentskador i handleden upptäckts och diagnostiserats långt efter den akuta handläggningen av en underarms- eller handledsfraktur. Patienterna hade flera gånger sökt för smärta och instabilitet, men en noggrann och adekvat klinisk undersökning av handleden hade inte utförts. Min förhoppning är att en debatt kan belysa problematiken med bristande klinisk undersökningsmetodik, och väcka intresse för handledens ligament.

Jag instämmer med Christer Sollerman att diagnosen av ledbandsskador i handleden i samband med underarmsfraktur är svår att ställa i det akuta skedet på grund av svullnad, hematom och akut smärta [2]. Häri ligger mycket av problematiken. Upptäckt i den akuta och subakuta fasen kan bidra till bättre behandlingsstrategier och förståelse av dessa skador [3], men det är också viktigt att fysioterapeuter, arbetsterapeuter och naprapater i efterförloppet av en skada fångar upp besvär som inte avtar.

Tyvärr fanns flera exempel där patienter med missad ligamentskadediagnos efter underarms- och handledsfrakturer nekats ersättning från försäkringsbolag. Utlåtandet »Uppgivet olycksfall har sannolikt inte kunnat ge skador i handled eller tumme« avser en patient med en svår diafysär fraktur av radius och ulna med 90 graders felställning, som senare blev opererad för både TFCC- och CMC1-skador. I försäkringsbolagets utredning kring sambandet mellan underarmsfrakturen och ligamentskadorna i handleden kan man vidare läsa: »Besvär från handled och tumme finns registrerat i journalerna första gången mer än 1 ½ år efter olyckstillfället.« Jag har även tagit del av fall där den medicinska bedömningen vid försäkringsärenden hos både försäkringsbolag och Personförsäkringsnämnden gjorts av ortopeder utan handkirurgisk kompetens.

Om skadan upptäcks och journalförs redan på ett tidigt stadium minskas risken för de tveksamheter som visat sig uppstå vid sambandsbedömning av dessa ärenden hos försäkringsbolag. Med en förbättrad metodik skulle drabbade patienter i framtiden slippa få avslag med motiveringen »Inget trauma mot handled eller tumme finns registrerat i journalerna«.

Läs replik:
Ligamentskador i handleden – överbehandla inte