Utdrag ur patientinstruktionen gällande Descutan.

Inför ett mindre kirurgiskt ingrepp fick jag en skriftlig instruktion om noggrann tvättning av kroppen morgonen före ingreppet. »För att minska infektionsrisken duscha och tvätta håret noga i en bakteriedödande tvål som heter Descutan 4 % 3×25 ml« stod det i anvisningen.

Inhandlade Descutan på apoteket. Det fanns en utomordentligt utförlig patientinstruktion i paketet (bifogar ett litet utdrag). Viss försiktighet rekommenderas vid användning. Framför allt noterar jag att Descutan inte bör användas till tvätt »i leder, på senor, hjärnan eller ryggmärgshinnan …«. Bipacksedeln godkändes senast den 29 januari 2008.

Ingreppet överstods väl och jag har hittills inte märkt några (nytillkomna) symtom från hjärnan eller ryggmärgshinnan. Är det någon av Läkartidningens läsare som sett eller hört talas om att någon patient råkat tvätta hjärnan eller ryggmärgshinnan vid preoperativ rengöring med Descutan? Och i så fall, har någon komplikation från dessa organ observerats?