Så togs då den två år gamla utredningen om en ny läkarutbildning ut ur malpåsen och skickades på remiss [1]. Utredningsförslaget innebär en kortare väg till läkarlegitimation. Att förslaget lades i malpåse 2013 kan ha berott på att konsekvenserna av allmäntjänstgöringens avskaffande inte var tillräckligt genomlysta. 

Läkarförbundets idé från 2012 om ett specialitetsgemensamt introduktionsår som ersättning för AT [2]: »BasT« eller »Pre-ST«, diskuterades i samband med utredningen, men något sådant ingick inte i utredningens uppgifter att utarbeta [3]. 

Man kan befara att utredningens kortade väg till läkarlegitimation införs, men att »bastjänstgöringen« bara blir en tumme. Med tiden, och i bästa fall, kanske vissa AT-inslag införs i specialisttjänstgöringens första år. 

Allmäntjänstgöringen innebär att underläkare handlägger fall av akut buksmärta, bröstsmärta, tarmhinder, ketoacidos och psykos, innan de får rätt att praktisera medicin självständigt och skriva recept och vårdintyg. 

En tolfte termin på läkarutbildningen kan inte ersätta 18 månaders AT, även om utredningen ställer stora förhoppningar till pedagogiskt nytänkande och nya målbeskrivningar. 

Två frågor till Läkarförbundet:

  • Hur ser facket på risken att legitimation efter tolv terminers läkarutbildning införs, utan att något specialitetsgemensamt introduktionsår kommer till stånd?
  • Och grundfrågan från 2013 kvarstår: Varför inte behålla ett krav på yrkestjänstgöring efter examen (till exempel reformerad 12 månaders AT/nytt introduktionsår) för legitimation, i stället för att med utredningens förslag devalvera legitimationen och riskera att förminska kårens kompetens och legitimitet?