Läkemedelsverket har förstått att ändringen av föreskriften om »obs« vid off label-förskrivning mött en annan reaktion än vad som var avsikten [1]. Intentionen var att styra närmare praxis; att använda »obs« som en signal till farmaceuten om att förskrivaren gör ett medvetet avsteg från doseringen eller läkemedlets godkända indikation.

Om ett »obs« saknas behöver det i sig inte utgöra ett expeditionshinder, men det betyder att farmaceuten kan behöva kontakta förskrivaren för kontroll före utlämnandet. De konsekvenser som beskrivs i debattartikeln har dock inte uppmärksammats i remissförfarandet innan ändringen beslutades, något som författarna i artikeln också medger.  

Utifrån de åsikter som framkommit finns det anledning för Läkemedelsverket att särskilt följa frågan och vilka konsekvenser den genomförda ändringen innebär. I det sammanhanget ställer Läkemedelsverket sig positivt till en fortsatt dialog med såväl förskrivare som farmaceuter för en öppen och konstruktiv process. Om det leder till eventuella förändringar kan en remiss avseende detta ske tidigast efter sommaren.