I sitt debattinlägg tar Viktor Madsen upp den viktiga frågan om nyexaminerade läkares löner och påtalar en för låg lön jämfört med andra yrkesgrupper inom sjukvården. Han efterlyser ett ökat och mera synligt arbete med nyexaminerade läkares löner. Jag har stor förståelse för synpunkterna och ser detta som en mycket viktig fråga för Läkarförbundet.

Diskussionen om läkares löner är ju ett återkommande ämne med många infallsvinklar och strategiska val, bland annat när det gäller att jämföra sig med andra yrkesgrupper. Somliga samhällsdebattörer, även inom läkarkåren, hävdar att läkare tjänar för mycket relativt andra yrkesgrupper inom vården. Andra anser motsatsen, att läkares löner behöver uppgraderas i paritet med professionens utbildning och ansvar för människors liv och hälsa och yrkets svårighetsgrad.

Läkarförbundets inställning i den här diskussionen är solklar: läkare har ett högst avancerat arbete med ett stort personligt yrkesansvar och förtjänar med råge sina nuvarande inkomster. Fortlöpande pågår därför arbete på olika nivåer för att höja lönerna för läkare. Vi skyltar inte alltid med det arbete som görs, men det ska inte misstolkas som att det inte pågår. Det är särskilt viktigt att arbeta för underläkares löner eftersom en bra löneutveckling för underläkare är av stor betydelse för hela läkarkårens löneutveckling.

Vikarierande ej legitimerade läkare hade år 2014 en medellön på 29 935 kronor. Jämfört med 2013 ökade medellönen med 4,6 procent. Löneökningen var ännu högre för AT-läkare mellan 2013 och 2014, då medellönen ökade med 7,2 procent till 30 730 kronor. Den här relativt stora procentuella löneökningen på arbetsmarknaden fortsätter vi att driva. Till Läkarförbundets allra viktigaste uppgifter hör nämligen att ständigt arbeta för att läkare ska ha bra lön vid inträdet på arbetsmarknaden och en god löneutveckling över tid. På flera håll i landet har lokalföreningarna exempelvis förhandlat fram förbättrade villkor och löner för läkare, och inte minst för AT-läkare.

Varje år tas lönestatistik fram som är uppdelad efter kön, befattningskategori och landsting som stöd för analys på central och lokal nivå. Med hjälp av bland annat lönestatistiken för olika befattningar, till exempel underläkare, kan våra lokalföreningar och medlemmar påverka arbetsgivare att sätta marknadsmässiga löner.

Läkarförbundet arbetar för att läkares lön ska vara individuell och differentierad. Lönen ska sättas utifrån kompetens och erfarenhet, ansvar och arbetets svårighetsgrad. Även individuella och regionala skillnader – och inte minst marknadskrafterna – påverkar lönesättningen.

Om vi ser till lön under hela livet ger läkarutbildningen avsevärt högre livslön än övriga yrkesgrupper som är verksamma inom hälso- och sjukvården.

Det är fortsatt prioriterat för Läkarförbundet att arbeta för goda lönevillkor för exempelvis underläkare. När utbudet av underläkare är större än tillgången på AT- och ST-läkartjänster är det inte minst angeläget.