Nyligen presenterade Vårdförbundet landstingens lönestatistik [1] som visar sjuksköterskors medellöner för 2014. I Skåne, Stockholm, Uppsala och Västra Götalandsregionen var lönerna 30 100, 31 335, 30 008 respektive 29 835 kr per månad. Dessa landsting täcker halva Sveriges befolkning.

Utan sjuksköterskor fungerar inte vården, vilket situationen i Sverige kan vittna om med nära 900 stängda vårdplatser hösten 2014 [2]. Sjuksköterskor ska ha en bra och rättvis lön. Men är det verkligen i alla lägen rimligt att man som nyexaminerad läkare ska arbeta till en lägre lön än sjuksköterskor?

Enligt Läkarförbundets lönestatistik för 2014 (Saco LöneSök) ligger medellönen för en examinerad men icke-legitimerad läkare i Skåne, Uppsala och Västra Götalandregionen på 27 545, 28 331 respektive 28 090 kr per månad (Stockholms läns landsting finns inte med då endast sex personer svarade). Tittar man på AT-lönerna var medellönen för Skåne, Stockholm, Uppsala och Västra Götalandregionen 29 859, 29 466, 29 971 respektive 29 454 kr per månad.

Examinerade men icke-legitimerade läkare samt AT-läkare i nämnda landsting tjänar enligt Läkarförbundets statistik mindre än sina sjuksköterskekollegor. I Vårdförbundets statistik ingår både sjuksköterskor med mångårig erfarenhet och specialistsjuksköterskor. Men är detta tillräckliga skäl för att motivera en högre lön än för en nyexaminerad läkare? Bör inte lönen återspegla det medicinska ansvar som respektive yrkesroll för med sig?

I de allra flesta fall har en examinerad men icke-legitimerad läkare och AT-läkare ett större medicinskt ansvar än en sjuksköterska. Ska man gå efter den allvarliga kritik som Inspektionen för vård och omsorg nyligen riktat mot ensamarbete för vikarierande underläkare och AT-läkare [3-5] tycks det som om dessa läkargrupper i praktiken har ett mycket stort och ibland alltför stort ansvar.

Det medicinska ansvar som dessa två läkargrupper har jämfört med sjuksköterskor tycks inte återspeglas i den lön som de får. Läkarförbundet bör lyfta frågan gällande löner för nyexaminerade läkare och arbeta aktivt och synligt med detta.

Läs repliken:

Replik till Viktor Madsen: Arbete för högre löner pågår