Vi är tacksama för Elisabet Rothenbergs synpunkter och bidrag till debatten om vegetarisk kost i vården efter vårt inlägg i LT 22/2015 [Läkartidningen. 2015;112:DH4Z]. Elisabet Rothenberg skriver att patienter inom akutvården har ett ökat behov av energi och protein samt att de ofta har nedsatt aptit. Vi förstår att den mat vi erbjuder våra patienter behöver tillgodose de krav som finns för att främja hälsa och snabbt tillfrisknande.

För att försäkra oss om detta begav vi oss till centralköket på Rosenlunds sjukhus som dagligen tillreder över 1 000 portioner mat till patienter i slutenvård, inklusive vår avdelning. Efter besöket känner vi oss trygga med att dietisterna ser till att även de lakto-ovo-vegetariska alternativen innehåller all den energi och andel fett, kolhydrater och protein som våra patienter behöver.

Inom allmänpsykiatrin är det ovanligt med svår somatisk sjukdom där behovet av energi och protein är förhöjt. I sådana fall är det inom sjukvården brukligt att maten förstärks med smör, grädde eller näringsdrycker, som alla är lakto-ovo-vegetariska.

Vi tror att vi har mycket att vinna på att skära ner på andelen kött i kosten. Detta är något som börjar visa sig i uppdaterade nationella kostrekommendationer [1], i takt med den ökande kunskapen om hur kött påverkar vår hälsa och vårt klimat. Vi skrev att kött är en del av vår traditionella kost, däremot inte att det är en viktig del. Tvärtom har vi funnit belägg för att traditionell kost som innehåller kött bidrar till många av våra folksjukdomar [2]. Man kan också ifrågasätta om den egentligen är särskilt traditionell, då mängden kött som medelsvensken äter har ökat med 40 procent sedan 1990 och dessutom fortsätter att öka [3, 4].

Det finns ett behov av att ifrågasätta olika föreställningar om vad vegetarisk mat är. Myter om att den är ohälsosam och oaptitlig lever i högsta grad kvar. Därför erbjuder vi våra patienter en möjlighet att prova god och nyttig vegetarisk mat under de dagar de vistas hos oss. För dem som är vana vid kött och vill hålla sig till välbekant mat erbjuder vi självklart det. Vi tvingar ingen att testa nytt, men vi vill erbjuda kunskap och en viktig erfarenhet som ett möjligt första steg i att börja skära ner på köttet och öka andelen frukt och grönt i kosten.

Sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa, vilket beskrivs i hälso- och sjukvårdslagen [5]. Vi anser att det finns ett stort behov av att bryta den trend där kött tar allt större plats på våra tallrikar. Med ökande förekomst av fetma, diabetes och hjärt–kärlsjukdomar, delvis som följd av vår skenande köttkonsumtion, är det hög tid att sjukvården agerar föredömligt. En övergång till mer vegetarisk kost leder till mindre lidande både hos människor och djur, och sparar samtidigt på vår planets ändliga resurser. Det finns ingen lämpligare tid att göra denna övergång än nu. Det finns ingen bättre plats att börja på än här.

Läs mer:
Akutvården fel plats för kostförändringar