Tack för inlägget i Läkartidningen. Frågan om våra medlemmars skatter, avgifter, lön, pension och andra ersättningar är kärnfrågor för ett fackförbund, och en diskussion om detta välkomnas.

Läkarförbundet har som uppdrag att företräda läkare partipolitiskt obundet, driva medlemmarnas ekonomiska och professionella intressen samt att främja hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling. Vi är medlemmar i Saco. Saco har en lång tradition av opinionsbildning för att utbildning och ökat ansvar ska löna sig.

Skatter ska förstås vara rättvisa och fördelas efter bärkraft. Önskvärt är också att systemet utformas så att den gemensamma kakan växer, och skattesystemet spelar här en viktig roll. När ekonomin växer blir det mer sjukvård till fler.

Vi driver därför behovet av att ta ett större grepp kring den demografiska förändringen och den framtida finansieringen av vården. Vårdens utmaningar kräver strukturella ändringar.

Som fackförbund är det vårt kärnuppdrag att verka för medlemmarnas lön, ersättning, pension och annat. Skattenivåer är helt avgörande. Huruvida en löneökning på 100 kronor innebär att medlemmen får 40, 50 eller 60 kronor efter skatt är relevant. Marginalskatten påverkar hur mycket man får för den sista arbetade timmen. Nästa års statsbudget innebär att en stor del av läkarkollektivet påverkas, vilket är ett frankt konstaterande.

Medlemmens utbetalda lön avgörs av löneförhandling, skatteuttag, eventuell löneväxling med mera. Om medlemmars löneökning på 3 procent i realiteten blir 1 procent justerat efter skatteökningar eller inflation så påverkar det lönebildningen.

Vi kan tillsammans välkomna regeringens satsningar på den psykiska ohälsan och andra prioriterade frågor. Det gäller även att landstingen får dela på en miljard 2016. Däremot kommer en miljard extra i det generella statsbidraget 2016 inte att lösa vårdens utmaningar. När det gäller RUT och ROT har vi inte uttryckt någon åsikt, utan det är ett faktiskt konstaterande i texten.

Läkare bidrar på många olika sätt både humanitärt och ekonomiskt. Vi driver aktivt frågor på en rad områden, exempelvis en jämlikare hälsa. Läkarförbundet har även donerat pengar till Läkare utan gränser riktat till flyktingar, vi engagerar oss i folkhälsofrågor, för att invandrande läkare ska få en snabbare väg till arbetsmarknaden och för papperslösas rätt till vård. Jag uppfattar inte läkarkollektivet eller förbundet som osolidariskt. Medlemmarna betalar förstås också skatt på sina inkomster som alla andra.

Läkarförbundet företräder en mångfald medlemmar och driver våra gemensamma intressen.

Läs mer: 
Vill ha miljard som andra ska betala för?