Regeringen har lagt fram sin budgetproposition. Detta har många av oss kunnat läsa om i morgontidningen och kanske diskuterat med våra arbetskamrater. Morgontidning och ett arbete är långt ifrån en självklarhet för många andra i vårt samhälle. Beskattning ger möjlighet till omfördelning av samhällsresurserna för att minska ojämlikheter, till exempel genom att erbjuda en vård efter behov och på lika villkor. Regeringen föreslår inför höstens budget några förändringar i beskattningen som Läkarförbundets ordförande, Heidi Stensmyren, oroas över [1].

Det ska först tilläggas att Heidi Stensmyren uppskattar flera av de förslag som rör hälso- och sjukvården och som delvis finansieras av ändringar i skatteuttag. Av dessa kan nämnas den »professionsmiljard« som hon anser vara en av de viktigaste reformerna, ett tillskott på 1 miljard kronor till landstingen 2016 (»ett välkommet förslag«), och förkortning av köerna för att få utländsk vårdutbildning godkänd (»mycket positivt«). Samtidigt anser Läkarförbundets ordförande att mer kunde gjorts avseende bland annat Försäkringskassan och investeringar i så kallad life science.

Vad är då oroande för Läkarförbundets medlemmar enligt Läkarförbundets ordförande?

  • Sänkningen av jobbskatteavdraget kommer att innebära 30 kr mindre i månaden för personer med en månadslön på 51 000 kronor. [2]
  • Ingen uppräkning av nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt, vilket innebär 114 kr mindre i månaden för alla med månadslön över 36 400 kronor.
  • Sänkt tak för RUT-avdraget och slopade avdrag för vissa tjänster (exempelvis bartender och poolrengöring). Sänkt subventionsgrad i ROT-avdraget. Gäller dem som utnyttjar dessa bidrag.

I mina ögon tycks uttrycket »det drabbar ingen fattig« passa bra i detta sammanhang. Enligt Sacos webbtjänst »LöneSök« tjänar mer än hälften av alla läkare inom landstinget mer än 51 000 kronor [3]. Som höginkomsttagare är de nog villiga att betala för dem som har det sämre. I den solidaritetsvåg som i dagsläget sprider sig över Sverige är det också många inom svensk sjukvård som hjälper flyktingar frivilligt, även läkare.

Som medlem i Läkarförbundet skäms jag över att läsa att 150 kronor mindre i månaden skulle vara något som »berör« många av Läkarförbundets medlemmar. Jag hoppas innerligt att den oro som framförs i skriften »Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016« är ett uttryck för Heidi Stensmyrens personliga åsikter och inget som Läkarförbundet ställer sig bakom. Om inte vi läkare ska hjälpa till och betala, vilka ska då göra det?

Läs repliken:
»Varken läkarkollektivet eller förbundet är osolidariskt«

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.