Lena Marions skrev i LT 44–45/2015 [1] angående oskuldskontroller att det inte är vården som kränker kvinnorna utan att det är en kunskapsfråga för samhället. På vissa håll verkar dock myten om mödomshinnan spridas även på läkarutbildningen.

»Det finns en mödomshinna och den kan spricka vid till exempel samlag och ridning«. Detta fick läkarstudenter på termin 3 höra under en föreläsning. En grupp studenter reagerade på uttalandet. Dagen därpå togs ämnet upp igen för diskussion, och då menade föreläsaren att hen varit stressad och blivit överrumplad av frågan.

En föreläsare på läkarprogrammet bör inte bli »överrumplad« av en fråga om kvinnliga genitalias anatomi. Vi vet i dag att hymen imperforatum är mycket ovanligt. När man inspekterar prekoitala flickors vaginor kan man se slemhinneveck kring vaginans mynning, en så kallad slidkrans. Lättfattlig information i ämnet finns, på flera språk, till patienter (och läkarkollegor) på RFSU:s webbplats [2].

Kvinnliga läkares förening anser att det är under all kritik att bilden av mödomshinnemyten som sann förmedlas till en hel klass blivande läkare, oavsett intention. På en läkarutbildning får det inte finnas utrymme för missförstånd kring fakta som riskerar svåra konsekvenser för så många.

Vi bör endast utgå från fakta i informationen till såväl läkare, patienter som allmänheten, och behovet är uppenbarligen större än man kunnat ana. Det visar även den senaste tidens uppmärksammade oskuldskontroller.