Patientinflytande och valfrihet i vården är honnörsord i dag, men hur långt ska patientens personliga val få styra?

Som familjeläkare har jag under hösten hört allt fler patienter säga att de vill »prata med en svensk distriktssköterska« eller »träffa en svensk läkare«. Ibland med tillägget »annars listar jag om mig« – ett allvarligt hot för en vårdcentral med dålig ekonomi. Ett alternativ är: »Jag listar mig hos er om ni kan garantera mig en svensk doktor.« Argumentet att all legitimerad personal är legitimerad enligt Socialstyrelsen, och därmed svenska läkare och sköterskor, godtas sällan.

I vården vill vi patienterna väl och är tillmötesgående. »Jag vill träffa en kvinna« är legitimt, precis som att »jag förstår inte vad han säger« accepteras. Vi vill ju inte heller skapa problem för kollegan genom att boka en patient som just uttalat att han eller hon inte vill träffa en utländsk läkare.

Var går gränsen för olaglig diskriminering? Är det tillåtet att ställa kravet att man ska få träffa en erfaren läkare eller en yngre? En manlig, en svensk, en muslimsk, en homosexuell eller …? När övergår dessa var och en för sig rätt harmlösa personliga önskemål i ett större normativt sammanhang som inte bara tillåter diskriminering, rasism och segregation utan även bygger på och förstärker den?

I misshandelsförhållanden trappas ofta misshandeln upp långsamt. Det som från början inte verkade vara så allvarligt visar sig i backspegeln vara upprinnelsen till något långt större, samtidigt som tidens gång minskar den misshandlades förmåga att se att han eller hon utsätts för orätt och normaliserar det som händer. Tittar man ur ett samhällsperspektiv finns många exempel i historien där till synes små saker fått förödande konsekvenser.

Är tillåtandet och bejakandet av önskemålet »jag vill träffa en svensk doktor« en sådan liten detalj? Kan det vara en detalj vi måste syna i sömmarna för att inte trassla in oss i något mycket värre? Och är det en detalj som Läkarförbundet och våra landstingsledningar behöver lyfta och diskutera?

I min värld är det ett uttryck för rasism att säga »jag vill träffa en svensk doktor«.