Hur kan det komma sig att sjukhusen i Sverige inte skaffat den senaste utrustningen för att göra smärtfri gastroskopi?

Jag har nyligen varit i Japan och där gjort två gastroskopier. Kort därefter gjorde jag ytterligare en vid S:t Görans sjukhus i Stockholm. Vilken skillnad! De i Japan var smärtfria. Den i Stockholm synnerligen obehaglig. Fortfarande flera veckor efter undersökningen hade jag sårig hals.

Orsaken är uppenbar: i Japan hade de smala gracila slangar. I Sverige har vi grova stela. Jag sa detta till min kollega som gjorde undersökningen. Hon suckade och sa: »Vi vet. Japan är gastroskopins Mekka«.

Vi som bygger tjusiga sjukhus och vill vara stolta över svensk sjukvård, varför rycker vi inte fram och ser till att våra gastromottagningar utrustas med det senaste på området?

Jag tänker på detta inte bara ur ett patientperspektiv, utan vill också värna goda arbetsförhållanden för läkare. Det torde vara slitsamt att inte ha de bästa hjälpmedlen till sitt förfogande.