Målen för den svenska sjukvården är att den ska vara välfungerande och jämlik i hela landet, kunskapsstyrd, effektiv och ekonomisk, ha god tillgänglighet, erbjuda bra kvalitet för akut och kroniskt sjuka och dessutom vara en attraktiv arbetsplats. Liksom skötseln av järnvägen är eftersatt sedan många år har inte sjukvården fått den vård den förtjänar. Det finns därför mycket att göra.

Personalen är vårdens viktigaste resurs, och vill vi behålla en bra kvalitet inom sjukvården även i framtiden måste personalen vårdas bättre. Att hjälpa sina medmänniskor är något av det finaste man kan göra, och sjukvården är därför i grunden en attraktiv arbetsplats. Ändå slutar eller byter 15–20 procent av storstadspersonalen arbetsplats varje år. Varför?

Detta beror på dålig arbetsmiljö, för mycket stress på arbetsplatsen, för få sängplatser, för lite vidareutbildning, att man inte ges tid att använda sina kunskaper inom exempelvis omvårdnad i den utsträckning som man önskar samt att man upplever lönenivån som för låg. Vill vi erbjuda en hög kvalitet inom sjukvården måste allt detta lösas.

Sjukvården är en av Sveriges största offentliga arbetsplatser, men den enda som saknar tydligt och ansvarstagande ledarskap. I stället styrs vården av landstingspolitiker som kommer och går utan att ta långsiktigt ansvar. Det finns en tradition i den politikerstyrda sjukvården att spara på behandlingar och personal så fort ekonomin sviktar. Sjukdom kan emellertid inte sparas bort.

Sverige är i dag uppdelat i ett antal sjukvårdsregioner. Resultaten vid upphandling och avtalsskrivning kan sannolikt förbättras om de blir färre. Det är dock inte regionernas storlek som är den viktigaste frågan utan hur sjukvårdsregionen styrs. Sjukvården behöver en ny ledningsmodell som är mer kunskapsorienterad, eftersom nuvarande modell förvaltar sjukvården dåligt och begår både medicinska och ekonomiska misstag. Flera av dessa beskriver jag i detalj i en nyligen utgiven bok [1].

Den medicinska utvecklingen har varit enorm de sista trettio åren medan sjukvårdens ledningsmodell varit väsentligen oförändrad. Vi behöver en modernare och tydligare ledningsmodell, gärna med statlig garanti, om framtidens utmaningar ska hanteras bra.