Svensk aferesgrupp skriver, i en kommentar [1] till min artikel i Läkartidningen 6/2016 om granulocyttransfusion [2], vilseledande om resultat i en av de studier jag hänvisade till [3], nämligen »De som fick den högre dosen (> 40 × 109) hade signifikant bättre resultat på infektionssvar och överlevnad än de som fick lägre dos«. De nämner dock inte den i sammanhanget väsentliga informationen att »högdosgruppen« i jämförelse med kontrollgruppen inte hade signifikant bättre resultat på infektionssvar och överlevnad.

Klargörandet att »självklart bör alla givare få en allsidig information grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet, inklusive biverkningar« välkomnas, men jag hade helst sett skrivningen »Självklart ska alla givare få …«. Det är nämligen mycket frestande (men otillåtet) att »filtrera« information i syfte att få givaren att tro att uppoffringen att ställa upp som granulocytgivare verkligen gör skillnad för patienten, vilket det alltså saknas vetenskapligt stöd för.

Studien publicerad i Blood [3] ska självklart delges potentiella givarkandidater. Deras förmåga att ta till sig informationen i artikeln ska inte underskattas. För dem som behöver hjälp räcker det att peka ut huvudkonklusion 1, det vill säga att ingen nyttoeffekt kunde ses med granulocyttransfusioner som de bedrivs i dag, samt att överlevnaden efter både 42 och 90 dagar inte skilde mellan behandlings- och kontrollgruppen. Artikeln ger även en sammanfattning av tidigare forskningsrön.

Svensk aferesgrupps nya genomgång av granulocytskörd och granulocyttransfusioner välkomnas. I Östergötland har hematologer redan beslutat att inte längre be oss tillfråga blodgivare om granulocytgivning. En bieffekt av detta är att vårt försörjningsläge avseende trombocyttransfusioner förbättras. Trombocytgivare är de som historiskt tillfrågats om granulocytgivning, och en sådan medför tre månaders avstängning från alla typer av blodgivning. En serie granulocytgivningar från flera givare kan således på kort sikt snabbt utarma vårt lager av trombocyter för transfusion.