En grupp läkare skriver på Läkartidningen.se [1] att förbundet bör rikta kritik mot regeringens förslag till nya asylregler.

Läkarförbundet har för avsikt att svara på regeringens förslag till den 10 mars. Remissvaret ska utgå från tillgänglig kunskap och erfarenhet. Väl känt är att långa asylprocesser kan leda till försämrad psykisk hälsa. Krav på att få ner handläggningstiderna till rimliga nivåer är därför nödvändigt.

Läkarförbundet är engagerat i flyktingars mänskliga rättigheter och i särskilt utsatta gruppers hälsa. Exempelvis har vi skänkt pengar tillsammans med våra delföreningar till bland andra Läkare utan gränser. Vi har också aktivt, i ett nätverk med andra organisationer, drivit krav på ändringar i lagstiftningen som rör vård till så kallade papperslösa.

Vi fortsätter att ställa krav på större tydlighet i regelverken och definitioner av »vård som inte kan anstå«. För nyanlända läkare har vi bland annat fört samtal med regeringen om nödvändigheten att snabbare få möjligheter att arbeta som läkare i Sverige.

Denna vecka (vecka 8, reds anmärkning) deltar jag i ett möte i Istanbul om krig, migration och hälsa (Symposium on War, Migration and Health) anordnat av World Medical Association. Här ska medlemsländernas representanter diskutera vad vi gemensamt kan åstadkomma för att lindra de krigsutsatta flyktingarnas liv och hälsa.