Utredningen om altruistiskt surrogatmoderskap lämnades över till regeringen den 24 februari. Ensamutredaren Eva Wendel Rosberg föreslår att surrogatmoderskap inte ska tillåtas i Sverige [1]. Som pappa genom surrogatmoderskap tycker jag att detta är olyckligt, men är inte heller förvånad med tanke på den hårda debatt som förts. 

Kvinnliga läkares förening (KLF) är en delförening inom Läkarförbundet. Under flera år har man arbetat mot surrogatmoderskap. 2011 kallade KLF surrogatmoderskap för en cynisk människohandel och ett brott mot de mänskliga rättigheterna i en motion till Läkarförbundets fullmäktige [2]. Detta även om det skulle röra sig om altruistiskt surrogatmoderskap mellan närstående. KLF ingår i Sveriges Kvinnolobby och har aktivt deltagit i debatter, skrivit under upprop samt gett stöd åt organisationer som är emot surrogatmoderskap.

Våren 2015 lanserade Sveriges Kvinnolobby en kampanj [3] mot surrogatmoderskap tillsammans med den kristna konservativa organisationen Centre for Biothics and Culture Network (CBC). CBC är emot all form av reproduktionsmedicin då de anser detta vara oförenligt med god kristen moral [4]. De har även kopplingar till den amerikanska abortmotståndarrörelsen, och har aktivt arbetat mot homosexuellas rättigheter. KLF var en av 16 organisationer som skrev under uppropet.

Argumentationen går bland annat ut på att barn som föds genom assisterad befruktning har ökad risk för missbildningar, prematur födsel, låg födelsevikt, högt blodtryck och att avlida innan födseln. Varför skrev KLF under på detta, som indirekt gav stöd åt en organisation som vill begränsa aborträtten och homosexuellas rättigheter? När det blev känt att CBC stod bakom uppropet valde flera personer [5] att dra tillbaka sin underskrift, men inte KLF.

KLF har i inlägg i massmedierna hänvisat till forskning och erfarenheter kring surrogatmoderskap. I en artikel på SvD Debatt 2013 [6] påstås att forskning visar att efterfrågan från internationella barnfabriker ökar i länder som tillåter altruistiskt surrogatmödraskap, men lämnar inga referenser.

I februari 2016 skrev man i Sydsvenskan [7] att surrogatmoderskap leder till kommersiell handel och att »I England där ’altruistiskt’ surrogatmoderskap är tillåtet vittnar kvinnoorganisationer och forskare om att kvinnorna ändå får pengar under bordet samt viss ersättning för mödan.« Även här saknas källor.

Kvinnolobbyn och KLF säger sig förstå att ofrivillig barnlöshet kan vara smärtsamt. Samtidigt har Kvinnolobbyn skapat och spridit falska annonser där en påhittad kvinna vill hjälpa ett barnlöst par att bli föräldrar genom surrogatmoderskap. Fram tills nu har ett 100-tal barnlösa män och kvinnor gått på bluffen. På sociala medier anges KLF vara en del av kampanjen. 

KLF får givetvis delta i de sammanhang och stödja de organisationer man finner lämpligt för att representera sina medlemmar. Jag har inte heller synpunkter på att KLF är emot surrogatmoderskap. Det behövs företrädare för olika ståndpunkter för en seriös och balanserad debatt. Men när man refererar till forskning bör man redogöra för sina källor.

Andreas Bengtsson är pappa genom surrogatmoderskap.