Läkarstudenterna Jingcheng Zhao och Mamud Miyan efterlyser en transparent och meritokratisk rekryteringsprocess för vikarierande underläkare [1].

Sylf Stockholm instämmer i att vi behöver en tydlig och transparent process för tillsättning av tjänster för underläkare. Vidare behöver antalet utbildningstjänster utökas. Att arbetsgivare drar ner på tjänster för underläkare i så kallade vikariat utan att utöka antalet AT-tjänster med mer än ett fåtal är en ekvation som inte går ihop. 

Det här arbetar vi inom Sylf Stockholm oupphörligt med sedan länge. Vi för en dialog med arbetsgivarna och lyfter ständigt behovet av transparens vid utlysning och tillsättning av tjänster. Vi reagerar när vi ser att underläkare missgynnas. Samtal med AT-studierektorerna i Stockholm har resulterat i tydligare AT-annonser. Underläkare ska veta vad som meriteras vid tillsättning av en tjänst. På vissa sjukhus har vi även haft möjlighet att få inblick i rekryteringsprocessen för att kunna minska risken för diskriminering vid tillsättandet av AT-tjänster.

För att få mer kunskap om hur underläkare uppfattar rekryteringsprocessen kring AT gick vi i Sylf Stockholm i höstas ut med en enkät, och den kommer att gå ut även i vår. Är du underläkare som sökt AT i Stockholm så fyll i den! När vi är många som tycker samma sak är det lättare att påverka. 

Vi instämmer med Heidi Stensmyren, Läkarförbundet, och Emma Spak, Sylf, om att man inte enbart bör se till medicinska meriter vid tillsättandet av en tjänst, läkaryrket innefattar så mycket mer [2]. Du som underläkare ska däremot veta vad som är meriterande, och varför.

Sylf Stockholm har under föregående år bidragit med synpunkter på Läkarutbildningsutredningen. Vi är för förslaget om en sexårig legitimationsgrundande läkarutbildning, och positiva till att detta kompletteras med en introduktionsperiod för samtliga legitimerade läkare. Detta för att ta bort den flaskhals AT blivit, där underläkare behöver meritera sig via osäkra visstidsanställningar, och skapa en jämnare introduktion till arbetslivet för alla läkare oberoende av var man har läst sin läkarutbildning. Det främjar en rörlighet på arbetsmarknaden, såväl nationellt som internationellt.