Foto: Colourbox

Vi som arbetar på BB Sophia nåddes torsdagen den 4 februari 2016 av beskedet att Praktikertjänst sagt upp vårdavtalet med landstinget och att verksamheten ska läggas ner i augusti.  

Inom tre timmar kunde vi läsa i olika medier att landstinget har en dialog med övriga förlossningsenheter om utökning av kapaciteten [1, 2], och att barn- och äldrelandstingsrådet i Stockholm anser att landstinget har tillräcklig kapacitet och att det inte finns anledning till oro [3]. Vid stormöten med Praktikertjänst fick vi dock uppfattningen att de inte ens skulle verka för att hålla verksamheten igång under sommaren.

Vi som har mångårig erfarenhet av förlossnings- och neonatalvård har en helt annan uppfattning. Om BB Sophia försvinner finns det anledning att oroa sig rejält över bristande förlossnings- och neonatalkapacitet om man är blivande förälder, men även om man är personal på andra förlossningsenheter.

De som sökt sig till BB Sophia är engagerade, kunniga och erfarna barnmorskor, sjuksköterskor och annan personal som känt en otillfredsställelse med den vård som bedrivits. Tidspress och ökade krav har successivt urholkat patientvården och ibland riskerat att äventyra patientsäkerheten. En majoritet av personalen kommer sannolikt inte att återvända till förlossning, BB eller neonatalvård. Detta skulle utgöra ett enormt kompetenstapp för hela Stockholmsregionen.

Det borde finnas förutsättningar för att lösa situationen.

Ett alternativ är en generellt ökad ersättning från landstinget till de sjukhus som arbetar med förlossningar. Ersättningen har i allt väsentligt varit oförändrad sedan vårdvalet infördes 2010, medan kostnaderna har ökat.

En annan lösning skulle vara ekonomiskt stöd från landstinget till BB Sophia, motsvarande det som Södertälje sjukhus har. Detta blir billigare och enklare än att lösa situationen på annat sätt. 

Det finns ytterligare förslag på lösningar som dock ingen av parterna är villig att ta till sig, än mindre diskutera.

Läget är låst. Praktikertjänst tycks ha gett upp, och landstingets företrädare känns färgade av en allmän ovilja mot privata alternativ och fast i ett orealistiskt resonemang om att det går att utöka platser på befintliga sjukhus.

Vi har ett destruktivt scenario. Det kommer att saknas tusentals förlossningsplatser i Stockholm, samtidigt som en välfungerande och uppskattad klinik läggs ner. Gravida kvinnor i Stockholm kommer att oroa sig för var de är välkomna att föda. Hänvisningarna utanför Stockholm kommer att öka, och personalen blir tyngd av arbetsbördan, vilket leder till ökad risk för utbrändhet och sjukskrivningar.

Att ordna antalet förlossningsplatser på annat sätt än genom en ekonomisk uppgörelse med BB Sophia blir en dyrare lösning för landstinget. Den övergripande bilden är att politik, prestige och orealistiska kalkyler driver Stockholms förlossningsvård mot kaos. De som får betala notan är skattebetalarna, personalen inom förlossnings- och neonatalvården och de familjer som ska föda barn i framtiden. Tiden är ytterst knapp: även i år kommer det en sommar då belastningen som alltid är på gränsen till vad vården klarar av. Då finns BB Sophia kanske inte kvar.

Finns det beslutsfattare och politiker som vill rädda verksamheten? Vem bär annars det yttersta ansvaret för en uppseglande vårdkris? Vem beskriver de prematurfödda barnens situation? De små som själva inte kan föra sin talan, men vars liv kan riskeras på grund av platsbrist i neonatalsjukvården eller i en onödig ambulanstransport till ett sjukhus med neonatalplatser långt utanför Stockholmsregionen.

 BB Sophia – om förlossningsvården

 • BB Sophia kan ta emot 4 000–4 500 kvinnor per år och startade för att en utökning av Stockholms förlossningsplatser behövdes.
 • Antalet förlossningar når under våren 2016 de förväntade målen.
 • Neonatalvården i Stockholm når gång på gång kapacitetstaket.
 • Våren 2016 väntas förlossningstalen öka med 8 procent jämfört med 2015. I kalkylen ingår inte nyanlända flyktingar, som står för en ökning på cirka 10 procent. Denna ökning belastar även angränsande län och försvårar hänvisningar över länsgränserna.
 • En landstingsprognos som räknade med full kapacitet på BB Sophia visar att det kommer att saknas cirka 2 000 förlossningsplatser 2018.
 • Ersättningen i Vårdval förlossning har varit oförändrad sedan vårdvalet infördes 2010 samtidigt som kostnaderna ökat.
 • Förlossnings- och neonatalvård kan inte effektiviseras, förlossningar kan inte förkortas och sjuka barn kan inte skrivas hem tidigare än i dag.
 • Inom kort startar Nya Karolinska sjukhuset. Där planeras för en minskning med cirka 600 förlossningar/år.
 • Stockholms neonatalverksamhet är fullt utnyttjad. Överbeläggningar är vanligt. BB Sophia är ett viktigt avlastande komplement. På papperet finns lediga neonatalplatser inom KS, men avdelningen på Huddinge har aldrig kunnat utnyttja sina platser på grund av kronisk sjuksköterskebrist.
 • BB Sophia kommer i topp i landstingets patientenkät, och egna mätningar visar på en mycket hög föräldranöjdhet.
 • Trots BB Sophias stora andel förstföderskor (56 procent) uppnås bland de högsta kvalitetsparametrarna (till exempel låg blödningsfrekvens vid kejsarsnitt) av alla Stockholms förlossningsenheter.
 • BB Sophia lever upp till vård enligt FN:s barnkonvention, vilket flera neonatalavdelningar i Stockholm för närvarande inte gör.