Svenska hjärtförbundet anser att perkutan aortaklaffoperation (TAVI) endast ska utföras på sjukhus med toraxkirurgi (LT 3–4/2016) [1]. Jag instämmer.

Jag är en erfaren läkare med mer än 50 års verksamhet. Den 16 oktober 2015 fick jag en perkutan aortaklaff inopererad. I efterförloppet fick jag ett hematom som gav svåra smärtor. Punktionen skedde i arteria femoralis ovan avgångsstället för arteria profunda femoris. Görs en punktion på mer än 5 mm i diameter innebär det en påtaglig risk. Vad sker vid fortsatt artärläckage eller skada på artären? Risk finns för gangrän i benet eftersom kollateralkretslopp saknas mellan arteria iliaca och arteria profunda femoris.

Vid införande av perkutan aortaklaff bör friläggning ske av arteria femoralis nedanför avgången av arteria profunda femoris så att noggrann hemostas kan göras. De flesta patienter står dessutom på antikoagulantia, vilket höjer blödningsrisken. Kärlsutur lege artis ska göras under synens kontroll. Det förutsätter att arteria femoralis har ett lumen på minst 6 mm, annars måste direkt punktion av arteria subclavia eller aorta göras, alternativt öppen klaffkirurgi. Med ultraljud kan arteria femoralis och eventuella plack i den lokaliseras.

De årligen 500 perkutana aortaklaffoperationerna i landet bör koncentreras till två team vid samma sjukhus med likvärdiga operatörer, nämligen radiolog och kirurg (cirka 125 operationer per operatör och år). Både den kardiologiska utredningen före operationen och uppföljningen ska skötas av kardiologer. Team med kardiolog, radiolog och toraxkirurg är önskvärt, men operationen ska koncentreras till två team med två speciellt utbildade operatörer. Detta överensstämmer väl med SOU:s »Träning ger färdighet« [2].

Jag vill gå längre än författarna av artikeln och rekommendar att det nuvarande antalet årliga operationer utförs i Linköping av två operationsteam. Linköping har den förnämsta bilddiagnostiken, en förutsättning för korrekt diagnostik och behandling. Verksamheten bör vara nationell högspecialiserad vård. Mörkertalet av aortastenos är stort, och när behovet av perkutan aortaklaffoperation överstiger 500 per år måste ett andra centrum kopplas in. Stockholm är då den logiska lokalisationen.

Aortastenosoperationer brådskar, men är inte akuta. Geografi betyder litet, kvalitet desto mer. Koncentrera operationerna, gör rätt och avstå från prestige, för patienternas bästa.