Antalet läkarstudenter som studerar utomlands har ökat kraftigt. I dag har var tredje nyexaminerad läkare i Sverige läst vid en utländsk fakultet, jämfört med var tionde för ett decennium sedan. Det mest populära landet att studera i är Polen, som utbildar cirka 40 procent av de utlandsstuderande.

År 2012 reformerade Polen sitt läkarprogram och avskaffade då den »AT-tjänstgöring« som studenten kunnat göra i hemlandet. I stället antogs den modell vi ser hos majoriteten av lärosätena i EU, nämligen 10 terminer teori följt av 2 terminer klinisk praktik inom förutbestämda ämnesområden, varpå legitimation erhålls.

Vi studenter vill oftast göra den kliniska rotationen (även sommarpraktik och andra obligatoriska placeringar) i vårt hemland. Den stora andelen svenska medicinstuderande i Polen innebär att ansökningar om klinisk praktik kommer att öka. Den första kullen från Polens nya läkarprogram behöver sin praktik om ett och ett halvt år. Är svensk sjukvård redo att ta emot vågen av ansökningar, när det i dagsläget i princip helt saknas ett organiserat system för att ta emot praktiksökande utlandsstudenter? Vi vill påstå att situationen är akut.

Läkarutbildningarna i Europa har olika krav på innehåll och tidpunkt för praktikplaceringar. Gemensamt är dock att alla kräver klinisk praktik. Detta problem brottas vi utlandsstudenter med. Många vill göra sin praktik i Sverige, men möts oftast av en stängd dörr. Våra ansökningar hamnar i en spiral av byråkrati, formalia, eftersändningar och nekande svar. Vi möts av en komplicerad, långdragen och oklar väg för att lyckas få tag i den kliniska placering vårt universitet kräver.

Hur gynnar det oss när vi väl kommer hem om vi gjort den obligatoriska praktiken i ett land där de flesta av oss inte tänkt stanna efter examen, där vi inte kan språket flytande och där sjukvårdsrutinerna skiljer sig från dem i Sverige? Förutom inblick i de svenska rutinerna kommer vi att sakna den patientkontakt som uppnås genom ömsesidig språklig förståelse. Språkbarriärer förhindrar kommunikation, speciellt inom vårdyrkena.

Vi vill etablera ett samarbete mellan praktikanter och svensk sjukvård. Vi vill förenkla och öka möjligheten till klinisk praktik på svenska sjukhus. Vi utgör en tredjedel av Sveriges framtida nyexaminerade läkare. Om vi kan integreras i svensk sjukvård före legitimationen ökar den långsiktiga vinsten för båda parter. Ta vara på chansen att erbjuda oss praktik! Se det som en möjlighet, inte som ett problem.