Flera länder har haft en ökning av kikhosta. I Sverige började uppgången 2014. Som Hans O Hallander skriver i Läkartidningen 12–13/2016 [1] så är det de yngsta spädbarnen som ännu inte hunnit få sin första dos vaccin som riskerar att drabbas hårdast. Förstärkt uppföljning av kikhosta och ökad uppmärksamhet på sjukdomen för ett förbättrat skydd för spädbarn har därför hög prioritet på Folkhälsomyndigheten.

Inom kort publicerar vi rekommendationer till vården så att förebyggandet av kikhosta hos spädbarn kan förbättras. Rekommendationerna är baserade på både svenska och internationella uppföljningsdata för kikhosta och på vaccinationsprogram, samt på en omfattande litteraturöversikt.

Kunskapsunderlaget och även ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag [2, 3] finns på Folkhälsomyndigheten.se.