Professor Agnes Wolds insatser för att belysa hur kvinnor missgynnas vid ansökningar om forskarassistenttjänster till Medicinska forskningsrådet kan knappast överskattas, och hennes kamp mot irrationella råd vid graviditet och amning har lugnat många oroliga mammor. Rationalitet och vetenskapligt underbyggda argument har alltid känts som hennes ledstjärnor.

Därför är det med viss besvikelse jag följt hennes senaste framträdanden i olika medier där svepande formuleringar och direkta felaktigheter dykt upp, bland annat att virusinfektioner som influensa, förkylningar och magsjuka inte överförs via kontaktsmitta och att både handsprit och tvätt med tvål och vatten är meningslöst för att förebygga dessa infektioner.

När det gäller smittvägar är det visat att influensa- och förkylningsvirus finns i miljön och på fingrarna [1, 2]. Det är också visat att vi omedvetet rör oss i ansiktet i genomsnitt 15 gånger i timmen [3]. Framför allt ögon och näsa är mycket mottagliga för virussmitta [4].

En annan studie delade upp personal som vårdade barn med RS-infektion i tre grupper: de som höll i och vårdade barnen som vanligt, de som bara tog i sängkläderna när barnet inte var kvar i rummet och de som satt på en stol utan att röra vid barnet eller sängen. Enbart individer i grupp ett och två blev smittade [5]. Såväl en Cochraneanalys [6] som andra översiktsartiklar [7, 8] finner att evidensläget ger tydligt stöd för handhygienens betydelse för att stoppa överföringen av luftvägsinfektion.

När det gäller handsprit instämmer nog de flesta som arbetar med hygien- och smittskyddsfrågor i att den främst fyller en funktion inom sjukvården. Där har den en central roll som ett snabbt och skonsamt sätt att få rena händer före och efter varje patientkontakt. Lika tät tvätt med tvål och vatten torkar ut huden och är svår för de flesta att tolerera.

I samhället är vanlig handtvätt i regel fullt tillräcklig, men det beror inte på att handspriten inte skulle fungera. Effekten må vara begränsad på magsjukevirus som calici, men influensavirus och flera förkylningsvirus är mycket känsliga för handsprit.

Mycket av det Agnes Wold för fram är sunt och sant. Överdriven tvätt och städning i hemmet gör oss sannolikt inte friskare, och den normala bakteriefloran på huden finns det i regel ingen anledning att oroa sig för. Däremot finns det god anledning att, särskilt i influensatider, tvätta händerna efter att man varit på toaletten eller snutit sig och innan man äter. Att nyansera är möjligen inte lika underhållande och slagkraftigt som att popularisera, men när förenkling övergår i rena felaktigheter bör det bemötas.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.