De långa perioderna av vikariat före AT debatteras ofta. Något som inte diskuteras är hur de otrygga anställningarna påverkar föräldrars ekonomi, framför allt kvinnors då de oftast tar längre föräldraledighet.

Många läkare bildar familj under de osäkra underläkarvikariaten före AT. Lönetrappan för AT-läkare i Stockholm baseras på vikarierad tid. För varje år läkaren vikarierat före AT höjs lönen. Tiden en läkare varit föräldraledig från en tjänst räknas också som vikarierad tid [1].

Att föräldraledigheten måste ha varit ledighet från en tjänst är problematiskt. Vissa arbetsgivare skriver bara tremånaderskontrakt, och många vikariat löper därför ut under föräldraledigheten. Kvinnor drabbas hårdare eftersom de ofta är hemma längre än männen. År 2013 var mammorna hemma med barn i genomsnitt 15,3 månader och papporna 3,8 månader [2].

En vikarierande underläkare som får barn riskerar att det korta anställningskontraktet löper ut under föräldraledigheten. Därefter är föräldern tekniskt sett arbetslös och föräldraledig, vilket får konsekvenser för såväl framtida lön som pensionen. 

Ett exempel: När Lisa och Manne går ut Karolinska institutets läkarlinje väntar de barn och Lisa är höggravid. Lisa får ett tremånaderskontrakt inom geriatriken medan Manne får en plats på Karolinska sjukhusets eftertraktade »akutår«, ett ovanligt vikariat eftersom akutårsläkarna anställs på ett helt år.

Lisa arbetar två månader innan hon går på föräldraledighet. Hennes kontrakt går därmed ut en månad in i ledigheten. Hon är hemma i 15 månader. Därefter är Manne hemma i fyra månader, och har fått en AT-tjänst. Mannes föräldraledighet räknas som ledighet från tjänst. Men av Lisas föräldraledighet är 14 av 15 månader föräldraledighet från arbetslöshet. Därmed räknas inte stora delar av föräldraledigheten som lönegrundande när hon får AT.

Även föräldrarnas framtida pensioner påverkas. Det pensionsavtal som gäller för de flesta läkare – KAP-KL – förvaltas av KPA Pension. På deras webbplats står det att en föräldraledig fortsätter att tjäna in pengar till sin tjänstepension så länge ledigheten sker enligt föräldraledighetslagen [3]. Mannes föräldraledighet blir pensionsgrundande eftersom han varit ledig från en tjänst. Lisa har varit föräldraledig och arbetslös, och därmed har hon under 14 månader gått miste om möjligheten att tjäna in till sin tjänstepension.

Även om det vore önskvärt kan Sveriges yngre läkares förening (Sylf) sannolikt inte påverka pensionsutfallet, men Sylf borde kunna verka för att läkare som blir föräldrar under osäkra vikariat inte blir dubbelt missgynnade! All föräldraledighet som tas ut enligt föräldraledighetslagen bör räknas som vikarierad tid.