Anders Schönbeck har reagerat på Läkartidningens reportage i nr 17/2016 om den norska fastläkarreformen. Anders Schönbeck menar att reportaget är överdrivet positivt till reformen. Jag vill därför svara kort på hans inlägg.

För det första tycker jag att det finns en god grund för att beskriva fastläkarreformen som lyckad. Bland annat har den lett till en ökning med 851 läkare, eller 23 procent, jämfört med situationen strax före reformen.

För det andra framgår det klart av reportaget att det fortfarande finns problem inom den norska primärvården. Till exempel kan det i de glesbefolkade kommunerna i norr vara svårt att få ihop underlag för en läkarmottagning.

Med detta sagt välkomnar jag Anders Schönbecks initiativ till en fortsatt diskussion om fastläkarreformen.

Läs mer:
Lovsång till den norska fastlegeordningen klingar falskt