Medierna har nyligen rapporterat att Karolinska institutet startar ett projekt, syftande till att studera medicinsk kastrering av pedofiler. Detta kommer att ske genom att man ger klienterna Degarelix, vilket – reversibelt – sänker testosteronnivåerna.

Detta låter som ett lovvärt projekt och jag har bara en liten invändning: Användandet av ordet »kastrering«. Nu står det visserligen medicinsk före, vilket måhända ger lite mjukare associationer, men inte tillräckligt.

Min försynta undring är: Kan man inte ta bort ordet kastrering i sammanhang där man avser en reversibel medicinsk behandling syftande till sänkning av testosteronnivåer?

Jag gissar att alla män, och inte bara traumaforskare, har en instinktivt avog inställning till att bli föremål för kastration.

Jag gissar också att undvikande av ordet kan göra den föreslagna behandlingen mer acceptabel bland de tilltänkta klienterna och mindre dramatisk i den allmänna debatten.

Man borde i alla dessa sammanhang kunna använda ett annat ord; förslagsvis hormonnivåreglering.