God kontakt med vården är en väsentlig faktor för att minska antalet avbrott i behandling med antihormonella tabletter. Det visar resultatet av en enkät som medlemmarna i bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län besvarade våren 2015. Svarsfrekvensen var 86 procent, och resultatet belyser hur kvinnor uppfattar behandling med antihormonella tabletter.

Vet man svårighetsgraden av sina tumörer ser man lättare nyttan med behandlingen och blir mindre benägen att avbryta den. I rapporten finns därför ett förslag till blankett där karaktären på patientens tumörer kan beskrivas.

Amazonas medlemmar är inte helt representativa för bröstcancerdrabbade i Stockholms län. Det kan bidra till att andelen avbrott var låg (11,4 procent). En stor andel av dem som fortsatte med tabletterna är medvetna om nyttan av behandlingen och hur de ska hantera biverkningar. De litar på ordinationer och kontakterna med vården, vilket understryker att god kontakt med vården är en väsentlig faktor för att minska antalet avbrott.

Besvärliga biverkningar (värmevallningar, värk och stelhet i leder och muskler, men även torra slemhinnor, psykiska besvär och sämre hårväxt) var de främsta anledningarna till att man avbröt behandlingen. Drygt hälften hade slutat med tabletterna inom ett år. Endast fyra procent hade inga besvär av behandlingen.

Torra slemhinnor i underlivet leder ofta till att samlivet försämras, vilket också var vanligt bland dem som avbröt behandlingen. Endast ett fåtal hade fått hjälp. Det kan dock bero på att varken kvinnan eller läkaren tagit upp problemet. Cirka en fjärdedel hade upplevt depression, nedstämdhet, trötthet eller ångest som lett till att de slutat i förtid. Däremot ledde en hanterlig oro för återfall inte till att man avbröt behandlingen.

Det är också svårt att veta om det är tabletterna som gör att man inte mår bra. Vissa biverkningar kan bero på bristande rehabilitering efter tidigare faser i behandlingen eller på den kris cancerbeskedet innebär. 

Rapporten kan laddas ner från www.amazona.se.