Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren efterlyser i Läkartidningen [1] starkare skydd för patienter vid estetiska behandlingar. Vi vill uttrycka vårt fulla stöd för att alla patienter bör omfattas av hälso- och sjukvårdslagen och skyddas av det solidariskt finansierade försäkringssystemet oavsett om vården finansieras offentligt eller privat.

Att reglera estetiska behandlingar i ett tillägg till hälso- och sjukvården – i stället för att föra över patienterna till konsumentlagstiftningen, som regeringens utredare föreslagit [2] – är det enda rätta ur ett patientsäkerhetsperspektiv. 

Det är viktigt att påpeka att vad som ingår i det offentliga utbudet varierat stort över tid. Det finns flera exempel på operationer som förr var ett självklart inslag i sjukhusvården men där indikationerna för vad som anses vara medicinskt indicerat har skärpts. Detta har lett till att dessa operationer måste finansieras privat av patienterna. Oavsett om de utförs privat eller offentligt innebär ingreppen stor medicinsk risk och patienternas skydd vid komplikationer är livsviktigt. 

Den krympande möjligheten att finansiera all sjukvård genom offentliga medel får inte leda till minskad säkerhet för patienterna.