Det är dags att fundera över hur vi kan göra arbetet med det fåtal entusiaster som trots allt väljer att leva i natursköna omgivningar, skriver Niels West. Foto: Colourbox

Primärvården i Norrlands inland (och även i flera andra regioner) blir allt mer beroende av stafettläkare. Genom artiklar i Läkartidningen som hänvisar till Inspektionen för vård och omsorg ser vi att under de dryga 20 år som »stafettläkeriet« brett ut sig har den ständigt ökande andelen vikarierande läkare lett till bristande kontinuitet och försämrad patientsäkerhet. 

Primärvården bör vara stommen i sjukvårdsorganisationen som garant för första linjens sjukvård och effektivt resursutnyttjande. Men trovärdigheten håller på att kollapsa. Fackliga företrädares lösning är att allmänläkare ska rekryteras till primärvårdens »utposter«. Denna strategi kan leda till att vissa platser blir hyggligt bemannade, men lämnar andra helt öde.

Vi behöver förändring. Stora pensionsavgångar väntas i allmänläkarkåren och tillväxten på utbildningssidan kan inte på långa vägar nå upp till normen en allmänläkare på högst 1 500 invånare. Rekrytering av fler allmänläkare till glesbygder kräver troligen övermäktiga politiska krafttag.

Det är dags att fundera över hur vi kan göra arbetet med det fåtal entusiaster som trots allt väljer att leva i natursköna omgivningar med frisk luft, låg hyra, gott om plats och trevlig befolkning som har vant sig vid att förlåta både det ena och det andra. Min lösning är att distriktssköterskorna måste bära kontinuiteten och en större del av det medicinska ansvaret, med de läkare som finns som medicinska kunskapsbärare.

På den enhet där jag arbetar har vi ett tätt teamarbete med läkare och sjuksköterskor, vilket höjer effektiviteten och minskar stafettläkarberoendet. Utöver att vara en »överlevnadsstrategi« har även kvaliteten förbättras. Nyckelordet är multiprofessionalitet.

Det är dags att företrädare för professionen går i täten för effektivare arbetsformer och att de som arbetar på detta sätt får så hög status att allmänmedicinen i glesbygden återigen görs attraktiv.