År 2015 inträffade drygt 10 000 cykelolyckor i landet. Cyklisterna är i dag de mest drabbade i trafiken, med flest svårt skadade av alla trafikantgrupper (drygt 14 000 vårddygn per år) [1, 2]. Singelolyckor är den vanligaste olyckstypen följt av kollision med motorfordon, annan cyklist eller med fotgängare.

Vid kvällspromenader i höstmörkret i centrala Stockholm har jag slagits av att majoriteten av cyklisterna saknar lykta fram. Detta inspirerade mig att göra ett antal »prospektiva forskningspromenader«.

Lagen om mörkercykling säger kortfattat att en cykel ska ha en strålkastare framtill som tydligt ska kunna ses på ett avstånd av 300 meter, en lykta baktill som kan visa rött ljus, en röd reflex bak, vit reflex fram och vit eller orangegul reflex åt sidan. Avsaknad av respektive lykta eller reflex kostar 500 kronor styck i böter.

De 135 cyklister jag observerade var i regel mörkklädda utan reflex, och cyklade inte så sällan på trottoaren. 110 (81,5 procent) av de 135 observerade cyklisterna saknade lykta fram. Jag fick vara glad om jag kunde upptäcka cyklisterna på tio meters håll. En påtaglig olycksrisk förelåg inte bara för cyklisterna utan även för gångtrafikanterna.

År 2005 fick vi en lag om cykelhjälm för barn upp till 15 år. Enligt en årlig trafiksäkerhetsenkät uppgav endast 20 procent i åldrarna 15–84 år att de alltid eller nästan alltid använder hjälm när de cyklar [3]. Detta föranledde mig att under dagtid göra observationer på samma sätt och på samma plats som vid »mörkercyklingsstudien«.

Av de 228 cyklister jag observerade saknade 192 personer hjälm (84,2 procent), vilket är anmärkningsvärt med tanke på att den vanligaste huvudskadan som leder till sjukhusvård är hjärnskakning [2].

Intresset för cyklandet växer, vilket är utmärkt ur folkhälsosynpunkt. Samtidigt ökar dock antalet cykelolyckor, varför det behövs mer information om skaderisker och följdverkningar av en hjärnskakning. Det skadepreventiva arbetet behöver förbättras. En åtgärd kan vara att Läkarförbundet, Cykelfrämjandet och Transportstyrelsen gemensamt går ut med information om den alarmerande olycksfallsstatistiken samt verkar för ökad medvetenhet om skaderiskerna.