Internationell forskning visar att en tredjedel av alla cancerfall kan förebyggas genom hälsosamma matvanor, en hälsosam vikt och fysisk aktivitet [1]. Hälften av alla svenskar är överviktiga eller feta, fyra av tio har en för låg aktivitetsnivå och nära 90 procent dricker alkohol i någon utsträckning [2-4]. Åtta av tio svenskar äter för lite grönsaker och frukt, sju av tio äter för lite fibrer och genomsnittssvensken konsumerar dubbelt så mycket salt och dubbelt så mycket kött (drygt ett kilo per vecka) som rekommendationen [5, 6].

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige, och prostatacancer stod för 33 procent av alla cancerfall bland män under 2014 [7]. Cirka 38 procent av bröstcancerfallen kan förebyggas genom att undvika alkohol, vara fysisk aktivt, och hålla en hälsosam vikt, medan uppskattningsvis 4–11 procent av fallen av prostatacancer skulle kunna förebyggas genom hälsosam vikt. Kolorektalcancer är den tredje vanligaste cancerformen hos både kvinnor och män [7]. Genom att äta mer fibrer, begränsa intaget av rött kött, undvika charkuterier och alkohol, vara fysiskt aktiv och ha en hälsosam vikt skulle vi kunna förebygga uppemot 47 procent av fallen.

World Cancer Research Fund (WCRF) sammanställer regelbundet den senaste forskningen om cancerprevention [8]. Hälso- och sjukvården har en viktig roll i att främja hälsosamma levnadsvanor och behöver ta del av denna forskning. För att göra informationen mer lättillgänglig har en sammanfattning översatts till svenska.

För att minska antalet cancerfall till följd av ohälsosamma matvanor krävs rätt kompetens och kunskap om matvanornas betydelse för cancerprevention. Hälso- och sjukvården bör ta gemensamt ansvar för och tala med patienterna. Befolkningen har rätt till information och stöd för att kunna förändra sina levnadsvanor och minska risken att drabbas av cancer.

Informationsmaterialet finns tillgängligt på Dietisternas riksförbunds webbplats från och med 23 januari 2016. http://www.drf.nu/mat-mot-cancer/