En stor andel patienter söker vård för funktionella sjukdomar och symtom där det utvecklats metoder och strategier som inte lärs ut på läkarutbildningen i Sverige. Det gäller till exempel stamning, kronisk smärta, IBS, laktosintolerans, migrän, övervikt, sömnrubbning, nokturi, kronisk trötthet, kronisk hicka, vissa typer av tinnitus och yrsel samt lättare psykisk rubbning (utbrändhet/stressreaktion, ångest, beroende etc) som man kan åtgärda vid första besökstillfället. Den första metod jag kom i kontakt med åtgärdar stamning, vilket drabbar tre procent av alla män och en procent av alla kvinnor.

Charles Van Riper utvecklade på 1950-talet en behandlingsmetod mot stamning som kan läras ut till patienten på cirka 25 minuter och har livslång effekt. Van Riper var själv stammare och disputerade i logopedi i början av 1930-talet. Flera av hans böcker har blivit de viktigaste i ämnet [1-3].

Van Ripers stamningsterapi kom till Sverige 1975 i modifierad form. Jag var en av de första patienterna på logopedavdelningen vid Uppsala akademiska sjukhus. Metoden bygger på principer om inlärning som studerats i början av 1900-talet. Inlärningsteori fick stor betydelse i engelskspråkiga länder och resulterade i olika metoder. På 1960-talet introducerades exempelvis KBT, som kom till Sverige långt senare. Nuvarande teori bakom stamningsmetoden bygger på antagandet att hjärnan uppfattar lättnaden som en stammare upplever när stamningen släpper som en belöning. Det som belönas är det beteende som föregick belöningen med cirka tre sekunder, nämligen själva stamningen. Talrubbningen kommer därför att inpräntas hårdare och hårdare ju mer man stammar.

Upphovet till stamning är enligt samma teori att alla barn stakar sig under någon vecka i 3–4-årsåldern när de är ivriga och försöker prata fortare. Om barnet av någon anledning blir medvetet om stakningen uppkommer belönings- och inlärningseffekten. Lösningen är att separera stamningen och det efterföljande talflödet med en paus på cirka tre sekunder, så att hjärnan inte minns stamningen när belöningen kommer. Detta görs i tre steg och leder redan efter några dagars träning till att stamningen inte hörs och inom någon månad är den avbetingad.

När stammaren lärt sig tekniken kan hen behandla sig själv och upprepa metoden om stamningen skulle komma tillbaka senare i livet. Behandlingen lämpar sig väl att ges via Skype.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Författarens mottagning, Ekströms smärtklinik, tillhandahåller den behandling som beskrivs ovan.