Försäljningen av generika i Sverige initierades av allmänläkaren Göran Sjönell på 1980-talet, då han startade Läkemedelsbolaget BOTA med stöd av kollegor. Målet var att försöka minska överpriser på läkemedel vars patent utgått. Det var därför intressant att läsa i Läkartidningen att Sveriges läkemedelspriser är bland de lägsta i Europa enligt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) [1].

»Periodens vara«-systemet bygger på läkemedelsbolagens prisbudgivning månadsvis, varefter TLV fastställer vilket läkemedel som har lägst pris inom varje utbytesgrupp. Detta läkemedel utses som periodens vara under månaden därpå, den så kallade prisperioden. Företaget måste garantera att läkemedlet kan tillhandahållas till hela marknaden under prisperioden. Kan detta inte uppfyllas får TLV utse den näst billigaste synonymen som giltig vara under resterande del av perioden.

Systemet kan medföra problem med tillgängligheten av rätt läkemedel vid apoteken. Dessutom är det svårt för apoteken att beräkna vilken mängd som ska beställas för hela prisperioden – utan att överbliven mängd vid periodens slut blir för stor. Problemen med leverans och beställning av det billigaste preparatet medför att detta ofta inte finns tillgängligt på lokala apoteket.

Enligt nuvarande regler ska apoteken i första hand erbjuda periodens vara under prisperioden. Varan får fortsätta att säljas under följande 15 dagar till samma pris, även om priset då inte är lägst. Därefter måste ofta en mängd hållbara läkemedel kasseras, vilket varken är ekonomiskt eller ekologiskt försvarbart.

Om patienten vidhåller att köpa ett dyrare synonympreparat får patienten betala det högre priset, men läkemedelsförmånen gäller inte för skillnaden mellan detta och periodvarans pris.

Om periodens vara inte finns tillgängligt vid apoteket och patienten absolut vill få ut medicin direkt, får apoteket i andra hand erbjuda patienten ett dyrare synonympreparat – utanför läkemedelsförmånen – men patienten får då stå för hela kostnaden.

Om periodens vara inte kan tillhandahållas får apoteket beställa en annan – av TLV utsedd – giltig vara, som då erbjuds patienten till dess »budpris« inom läkemedelsförmånen.

Som framgår är handläggningen med beställning av periodens vara både tidskrävande och krånglig för apoteken, och kan medföra problem för patienter att få ut sin medicin. Regelverket för generika bör revideras för att kunna fungera bättre både för patienter och apotek.

Jag föreslår att

  • Apoteken tillåts sälja kvarvarande periods vara under en månad efter gällande prisperiod – och till samma pris. 
  • TLV beslutar om strängare straff för läkemedelsföretag som inte kunnat tillhandahålla periodens vara under hela prisperioden. I stället för sanktionsavgifter bör TLV kunna stänga av företaget från budgivning under förslagsvis sex månader.
  • Om periodens vara inte kan tillhandahållas under hela perioden får apoteken sälja tillgängliga synonymer till deras budgivna pris under resterande prisperiod inom läkemedelsförmånen utan att någon annan vara behöver utses som enda giltiga.

Dessa förslag skulle förenkla regelverket för inblandade parter och troligen medföra att patienterna smidigare kan hämta ut sin medicin vid apoteken, att onödig kassering av hållbara läkemedel minskar betydligt samt att kostnaderna för utbytbara läkemedel fortsätter vara låga.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.