Ny teknik ger nya möjligheter. Det behöver vården utnyttja. En del patientbesök, inte minst uppföljning, kan ersättas av möten över internet. Sådana möten kan vara effektivare än ett telefonsamtal. Rådgivning kan effektiviseras. Det innebär fördelar både för patienten och för vårdpersonal.

Vi håller alltså med om att det finns ett behov av nya arbetssätt och digitala lösningar för vården. Det är inte utvecklingen i sig vi ville problematisera i debattartikeln »Vitsen med virtuell vård« utan när ny teknik används okritiskt.

Naturligtvis finns det fördelar för patienterna, till exempel tillgänglighet. Men när rådgivning av sjuksköterska eller enklare läkarrådgivning per telefon ibland ersätts med ett läkarbesök och betalas som ett sådant via skattsedeln leder det till slöseri med våra gemensamma resurser. Samma sak om en del av affärsidén är att patienten rutinmässigt hänvisas från en privat aktör till ordinarie vårdcentral för normal uppföljning, provtagning och hantering av komplikationer.

Telemedicin är värdefullt som en del i en vårdkedja, men fristående kan telemedicin i de flesta fall inte ersätta en inledande kontakt med fysisk undersökning. Även så kallade ”enkla” fall som att bedöma utslag och vanliga infektioner kräver oftast en undersökning av patienten som inte är möjligt med videokamera. Patienten kan ofta inte i förväg bedöma om en fysisk undersökning innebär en bättre vård. Därför är utformning av marknadsföringen viktig.

Marknadsföringen av de privata alternativen Kry och Min Doktor har brister. 

Läkarförbundet har etiska regler kring marknadsföring. I vår debattartikel ställde vi konkreta frågor om det vi upplever som missvisande marknadsföring. Företrädare för såväl Kry som Min Doktor har kommenterat en del av kritiken (se länkar till deras repliker nedan) men utan att svara på våra frågor om sin marknadsföring.

Slutligen vill vi uppmana landstingspolitiker och andra beslutsfattare att påskynda införande av telemedicin i all offentlig vård i samråd med framför allt allmänmedicinare så att ersättningarna styr rätt. Svensk förening för allmänmedicin och Svenska distriktsläkarföreningen framförde sina farhågor för att telemedicin utan genomtänkta ersättningssystem kan leda till att lättare frågeställningar tas om hand på ett sätt som dränerar vården av svårare patienter på resurser. Vi anser att debatten, och kommentarer kring denna, visar att deras farhågor förtjänar att tas på allvar.

Detta är slutreplik i den här debatten, men det går fortfarande att skriva läsarkommentarer till de enskilda artiklarna.