Män med en godartad prostataförstoring måste ges tillgång till relevant vård. Dagens urologivård tränger undan denna patientgrupp, vilket leder till irreversibla skador och onödigt lidande hos många patienter och en kostsam vård.

Godartad prostataförstoring drabbar många män med stigande ålder. Av dessa utvecklar omkring 30 procent svåra besvär eller får urinstopp som kräver en mer radikal behandling. Symtomlindrande medicinering – som över tid är verkningslös – har ökat kraftigt, samtidigt som botande behandlingar tycks ha minskat. Biverkningar av medicinering och patienter med kvarkateter eller självtappning, med negativa konsekvenser för livskvaliteten eller komplikationer, är mer regel än undantag på sina håll.

Då jag själv drabbades av godartad prostataförstoring 2014 hade jag som urolog fördelen av att ha insikt i och kunskap om behandlingsalternativ. Jag valde transuretal mikrovågsbehandling (TUMT) och är efter tre år fortfarande besvärsfri. Metoden är vetenskapligt dokumenterad och utvärderad av SBU [1-3].

Många landsting brottas sedan länge med operationsköer och en kraftig underbehandling inom urologin. Utebliven behandling innebär ökad vårdkostnad för patienter med återkommande sjuklighet i kateterkomplikationer. Standardiserat vårdförlopp för prostatacancer ledde endast till att patienter med godartad förstoring och avflödeshinder hamnade längre ner i prioriteringen både vad gäller utredning och aktiv behandling.

Nya vägar bör sökas för att tillmötesgå patienternas rättmätiga krav på botande behandling. Jag har opererat ett tusental patienter med prostatahyvling (TUR-P). Min erfarenhet av att behandla med TUMT är ett hundratal fall och jag har inte sett några svåra biverkningar. Värmebehandlingen är numera både snabb (i regel mindre än 15 minuter) och i stort sett smärtfri.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Författaren medverkar utan ersättning i reklam för Coretherm och har inga ekonomiska intressen i ProstaLund AB.