Manifestationer för hälsan

Vårdarbetare och vårdtagare manifesterar för hälsan vid landstingshuset i Stockholm under fullmäktiges sammanträden 14 mars 17.30–19.00, 9 maj och 13–14 juni.

Det senaste året har uppemot 5 000 operationer ställts in i Stockholm och just nu är 600 vårdplatser stängda till följd av sjuksköterskeflykten. Antalet vårdplatser i landet har halverats de senaste 10 åren samtidigt som befolkningen ökar i stadig takt.

Landstingens hänsynslösa lönepolitik och lönekarteller mot sjuksköterskor har resulterat i en sjuksköterskeflykt som gör att hela avdelningar står tomma. Patientsäkerheten kan inte längre garanteras. Rapporterna om patientskador avlöser varandra samtidigt som sjukfrånvaron ökar bland sjukvårdspersonalen.

Politikerna måste sluta blunda för verkligheten. I deras värld är det patienternas fel att sjukvården ser ut som den gör. I stället för att gå till vårdcentralen eller närakuten söker patienterna vård vid akutmottagningar och förbrukar därmed sjukhusens resurser.

Eftersom vårdplatser är dyra har politikerna i Stockholms läns landsting presenterat en plan – »Framtidens hälso- och sjukvård« – som är inspirerad av produktionsmodeller från tillverkningsindustrin och påhittad av konsulter som saknar insikt om hur vården fungerar. Floran av managementteorier som ska hjälpa sjukvården att utveckla sin verksamhet är rik, men innehållet fattigt och tillämpningen ytlig. Det är en trendkänslig bransch. Forskning visar att teorierna avlöser varandra vart tredje till fjärde år, men innehållet förblir i princip detsamma. Denna pseudoinnovation löser inte grundproblemet att vi ska göra mer med mindre resurser.

Genom utbyggnad av närakuter och vårdcentraler försöker politikerna berättiga ett fortsatt minimum av vårdplatser. Vårdpersonalen vet dock att få patienter söker sig till akutmottagningar i onödan eftersom de ofta tvingas vänta i över 12 timmar. Dessutom läggs en patient med »vårdcentralåkomma« aldrig in. Sjukhusplatserna reserveras åt de allra sjukaste.

Vi ser dagligen hur patienter far illa och hur kollegor bryter ihop av stressen. Vården är i kris och det är dags att reagera. Det är nu partierna lägger sina budgetar som de kommer att gå till val på år 2018 och det är nu vi har chans att påverka! Vi kommer att demonstrera utanför landstingshuset i Stockholm varje landstingsfullmäktige tills de presenterar en lösning på krisen.