Min debattartikel om åldersbestämning [1] grundades på data från 5 publikationer: tre internationella studier, en ledarkommentar och Socialstyrelsens utredning. I sitt svar kommenterar representanter från Rättsmedicinalverket (RMV) [2] bara en av dessa skrifter och tar inte hänsyn till den, utan följer i stället en 17 år gammal översiktsartikel som sammanfattar 10 studier, hälften från 1950-talet, den nyaste från 1991. Men min artikel handlade om data från 2010-talet som inte kan upphävas av studier publicerade 1952–1991. 

Mina återstående fyra referenser kommenteras inte alls av RMV, som vill invänta att någon forskargrupp någon gång gör en metaanalys av åldersbestämningar. Så arbetar vi inte inom evidensbaserad medicin. Vi fattar beslut med hjälp av bästa tillgängliga kunskap (best available evidence), som i idealfallet är en välgjord systematisk översikt (om möjligt med metaanalys), men i detta fall bland annat de studier jag refererar till.

För att undvika att mitt inlägg vinklas mot accelererad pubertetsutveckling har jag letat efter studier som visar försenad pubertetsutveckling hos tonåringar under svår kronisk stress genom att söka i PubMed med söktermen »puberty, delayed/epidemiology« [Mesh]. Jag fick 42 träffar. Två var relevanta: en amerikansk studie av menarke efter barnmisshandel [3] och en brittisk studie av pubertetsutvecklingen efter barnmisshandel och familjeproblem [4]. I båda fallen blev utfallet blandat. I en del grupper försenades puberteten, i andra grupper accelererades den.  

Jag har ingen politisk agenda – andra får sköta den politiska flyktingdebatten. Men jag vill verka för att barn och ungdomar behandlas humanitärt enligt internationella konventioner, men också enligt den evidensbaserade medicinens regler.

I min debattartikel kritiserade jag inte Rättsmedicinalverket eftersom några av de nya studierna publicerats efter RMV:s beslut om handläggning av åldersbedömningar. RMV:s svar anser jag emellertid är oacceptabelt. Det finns stark evidens för att RMV och Migrationsverket nu felaktigt skriver upp ungdomars ålder till vuxenålder genom att strunta i data från 2010-talet. Detta förfarande är inte acceptabelt av myndigheter som ska vara rättsvårdande.