»Doktorsapparna« innebär en risk för patientsäkerheten, och redan skuldtyngda landsting och regioner belastas hårt ekonomiskt. Varje samtal med en nätdoktor debiteras med en hög kostnad till patientens hemlandsting eller region. Även STRAMA:s mångåriga, idoga och framgångsrika arbete med att få ner antibiotikaförskrivningen och minska risken för antibiotikaresistens äventyras.

Rådgivning på ett lättåtkomligt sätt är alldeles utmärkt, men det ska begränsas till just rådgivning och tips om hur patienten lämpligen bör gå tillväga för att få hjälp. Nätdoktorn kan få föreslå provtagning, men det får inte bli en direkt ordination med ett batteri av prov som ska tas och betalas av hemlandstinget, och där en läkare på patientens hemvårdscentral sedan ska tolka och värdera resultaten. 

När man som läkare ordinerar provtagning måste man noga tänka igenom hur man ska ställa sig till eventuella svar som faller utanför referensintervallen. Ett avvikande svar kan vara helt betydelselöst, men det måste värderas i förhållande till patientens sjukhistoria och den fysiska undersökningen. Röda siffror på ett papper kan skapa onödig oro hos patienten och merarbete för den läkare som måste ta hand om detta.

Förskrivning av vissa mediciner bör heller inte få göras hur som helst. Det förekommer att patienter med missbruksproblematik får beroendeframkallande mediciner utskrivna. Detta ska inte vara möjligt förrän alla landsting och regioner har en gemensam datajournal, och därmed gemensam överblick över alla läkemedel som förskrivits. Det första är långt borta, det andra är på gång, men vi är inte där ännu. Antibiotika skrivs ut – ofta på patientens begäran – vid banala infektioner, stick i stäv med vedertagna behandlingsrekommendationer.

Varför inte låta det företag som äger doktorsappen betala för de prov som ordineras och för »besöket«? Det skulle kanske bromsa de avarter som nu florerar. Vi har bara sett början, och jag fasar för hur det kommer att se ut om några år.

Den här verksamheten kommer att dränera svensk primärvård på pengar, vilket snabbt kommer att slå undan benen för dess existens.

Det som kan göra doktorsapparna mindre attraktiva är att kraftfullt stärka primärvården i enlighet med Göran Stiernstedts utredning »Effektiv vård«, och det är bråttom. Det är alltid bäst att få träffa sin läkare fysiskt, och jag vet att alla patienter egentligen önskar det mest av allt.