Aktivitetsfömågeutredning är en läkarbedömning som Försäkringskassan kan beställa kring dag 180 i sjukskrivningsperioden för att bedöma arbetsförmåga i relation till normalt förekommande arbete. Utredningen utförs av specialutbildade läkare och vid behov med hjälp av arbetsterapeut, psykolog och sjukgymnast. Landstingen och regionerna är ansvariga för de enheter där utredningarna utförs, men Försäkringskassan är beställare.

Landsting och regioner har inte kunnat genomföra aktivitetsfömågeutredningar i den omfattning som Försäkringskassan beställt, och därför har tidigare avsatta medel »brunnit inne«. För 2017 är pengarna slut, vilket innebär ett totalstopp.

Av EU-länderna är det nu endast Slovenien och Sverige som saknar bortre gräns i sjukförsäkringen. I många länder har den nationella sjukförsäkringen egna läkare som undersöker patienten (ofta efter 1 månad) och beslutar om rätten till ersättning. Läkarna avkrävs inte intyg efter intyg. Försäkringsläkaren undersöker och pratar med patienten direkt. Införandet av aktivitetsfömågeutredningar i Sverige är ett steg i den riktningen, där den sjukskrivande läkare slipper bära hela ansvaret för bedömningen av patientens arbetsförmåga. Aktivitetsfömågeutredningen tillför ofta mycket information.

Standardiserade bedömningar är ett måste om sjukskrivningsprocessen ska vara kvalitetssäker och likvärdig i hela landet. Sjukskrivningsmiljarden och de riktade satsningar som regeringen gjort för att minska sjukskrivningarna har tillfört många förbättringar, men fortfarande brister det i ledarskapet på olika nivåer. Landsting och regioner ålades att skriva ledningssystem för att få del av sjukskrivningsmiljarden – system som sedan utvärderades av Försäkringskassan. Det hade varit på sin plats att låta en professionell revisionsfirma revidera ett system som omsätter cirka 88 miljarder kronor per år.

Det faktum att vården inte levererar aktivitetsfömågeutredningar i rätt omfattning och att bedömningar därmed tillåts upphöra i större delen av landet under minst 9–10 månader visar hur oprofessionellt sjukskrivningsprocessen sköts på alla nivåer.

Läkare är inte utbildade att bedöma arbetsförmåga och behöver professionell hjälp i sin bedömning. Regeringen, Sveriges Kommuner och landsting och Försäkringskassan måste omgående se till att bedömningarna kommer igång. De ledningssystem som landsting och regioner redan fått godkända behöver revideras av en professionell revisionsfirma.