Stockholms län växer snabbt nu. Sjukvården behöver anpassas till en större och äldre befolkning. Vi måste ha en vårdkedja som fungerar för detta. Stockholms läkarförening och Socialdemokraterna har vid ett flertal tillfällen varit mycket tydliga med att personalen måste ha en kontinuerlig fortbildning för att kunna stå upp för utvecklingen. Tyvärr så är det något som landstinget har minskat på hela tiden. Det är som att inte lämna in en bil på service: ett par år går det, men sedan måste mycket åtgärdas.

I dag har länet 160 nya AT-block per år. Nu ska man under 3 år öka detta till 260 block per år medan behovet är minst 450 block per år. I dag inrättas det ungefär 350 nya ST-block per år. Nu ska man öka med 30–40 block. Det är bra, men behovet är minst 450 block. Till detta har vi en brist på minst 400 distriktsläkare, och 10 närakuter ska bemannas med 250 allmänläkare eller akutläkare. Enligt Stockholms distriktsläkarförening behövs det 200 block bara i allmänmedicin mot dagens 75. Räknar man med denna brist så behövs det mer än 550 ST-block per år.

Landstinget måste bygga ut utbildningen, men det går i alldeles för långsam takt. Om landstinget skulle använda alla möjligheter för utbildning som finns så skulle vi klara detta. Men tyvärr har den chansen missats vid många upphandlingar i vårdvalet.

Socialdemokraterna föreslår i sitt budgetförslag en mer ambitiös satsning än den som beskrivs ovan. De närmsta åren, och som ett första steg, föreslås resurser (24 miljoner kronor) för att komma upp i totalt 360 nya AT-block per år samt resurser (48 miljoner kronor) för att kunna starta 200 nya ST-block. Det är inte tillräckligt med tanke på befolkningsökning och ökade behov i länet, men det visar en starkare viljeinriktning än vad den nuvarande landstingsledningen har.

Läs mer:

SLL behöver en rejäl satsning på fler AT- och ST-tjänstgöringsplatser

Replik från personallandstingsrådet: SLL arbetar strategiskt med kompetensförsörjningsfrågorna